Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Perfume body cream Crystal

Perfume body cream Crystal

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
KEM DƯỠNG TRẮNG GÌ MÀ CHỐNG NƯỚC CHỐNG MỒ HÔI, CHẤP LUÔN ĐỒ ĐEN😫Mới thoa kem dưỡng mà phải rửa tay => trôi luôn cả kem


😫Đi ra ngoài nóng bức đổ mồ hôi => trôi luôn cả kem


😫Kem lem vào quần áo đen => hư luôn bộ đồ


Sao phải chịu đừng phiền hà như vậy khi đã có #White_Body_Cream nhà #Crystal
Kem thoa xong khóa chặt bám chắc trên da, không còn lo trôi kem lem kem


Dưỡng trắng nâng tông, cấp ẩm mịn màng, hương thơm sang trọng, quá là hoàn hảo cho một em kem body đó nha các chị em 👍
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question