Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Plancenta 50000 Akaza (10lo)

Plancenta 50000 Akaza (10lo)

Regular price $120.00 USD
Regular price Sale price $120.00 USD
Sale Sold out
N瓢啤虂c u么虂ng nhau thai c峄玼 Kaza Placenta l脿 s峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 nh峄痭g th脿nh ph岷 d瓢峄g nhan c峄眂 "hot" nh瓢 tinh ch岷 nhau thai (Placenta), collagen, hyaluronic acid,... Phi锚n b岷 m峄沬 nay 膽瓢峄 b峄 sung th锚m c谩c tinh ch岷 t峄 t峄 nhi锚n m峄沬 nh瓢 chi岷縯 xu岷 t峄 s峄痑 ong ch煤a, vitamin nh贸m B, C, D, A, E, 22 lo岷 axit amin kh谩c nhau,... gi煤p h峄 tr峄 c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 c谩c n岷縫 nh膬n, v岷縯 ch芒n chim, nu么i d瓢峄g l脿n da m峄媙 m脿ng, tr岷痭g s谩ng h峄搉g h脿o v脿 duy tr矛 c啤 th峄 kho岷 m岷h,d岷籵 dai, tr脿n 膽岷 n膬ng l瓢峄g.


50000mg Placenta cho l脿n da t瓢啤i tr岷, c啤 th峄 xu芒n s岷痗
N瓢峄沜 u峄憂g Kaza Placenta 50000mg Nh岷璽 B岷 l脿 s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 gi峄痑 c谩c th脿nh ph岷 膽岷穋 bi峄噒 nh瓢 Placenta (tinh ch岷 nhau thai), Collagen, Hyaluronic,... Nh峄 膽贸 m脿 s岷 ph岷﹎ ph谩t huy t峄慽 膽a t谩c d峄g b峄 sung collagen, gi煤p x贸a m峄 n岷縫 nh膬n, 膽峄搉g th峄漣 t谩i ph峄 h峄搃 l脿n da kh峄廵 m岷h, tr岷痭g s谩ng h峄搉g h脿o v脿 duy tr矛 c啤 th峄 kh峄廵 m岷h, d岷籵 dai.

馃尮馃尮H脿m l瓢峄g collagen trong m峄梚 l峄 l锚n 膽岷縩 1000mg
N瓢峄沜 u峄憂g nhau thai c峄玼 Kaza Placenta 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 100% collagen. D瓢峄g ch岷 Collagen n脿y mang l岷 c谩c c么ng d峄g th岷 th谩nh kh么ng ch峄 膽峄慽 v峄沬 l脿n da c峄 b岷 m脿 c貌n t岷 ra c谩c axit amin thanh khi岷縯 cho m谩i t贸c, kh峄沺 x瓢啤ng, m贸ng tay v脿 c谩c m么 kh谩c tr锚n c啤 th峄.

H瓢啤ng v岷 v脿 d峄゛ th啤m ngon, d峄 u峄憂g
N瓢峄沜 u峄憂g Kaza Placenta 50000mg v峄沬 h瓢啤ng v峄 v岷 v脿 d峄゛ t峄 nhi锚n n锚n th啤m ngon v脿 d峄 u峄憂g h啤n.

B锚n c岷h 膽贸, n瓢峄沜 u峄憂g kh么ng ch峄゛ ch岷 b岷 qu岷, ch岷 t岷 m脿u n锚n an to脿n, 膽峄搉g th峄漣 c岷痶 gi岷 l瓢峄g carbohydrate, ch峄 c贸 16.5 kcal.

鉂わ笍鉂わ笍Th脿nh ph岷 v脿 c么ng d峄g c峄 n瓢啤虂c u么虂ng nhau thai Kaza Placenta 50000mg:
- Tinh ch岷 nhau thai c峄玼 Placenta (50000mg): C岷 thi峄噉 l脿n da kh峄廵 m岷h, t膬ng c瓢峄漬g s峄 m峄乵 m瓢峄 t峄 nhi锚n, gi煤p gi岷 n岷縫 nh膬n hi峄噓 qu岷. 膼峄搉g th峄漣 nu么i d瓢峄g l脿n da tr岷痭g s谩ng h峄搉g h脿o v脿 t瓢啤i t岷痭 膽岷 s峄ヽ s峄憂g.

- Collagen (1000mg): T膬ng c瓢峄漬g s峄 k岷縯 n峄慽 gi峄痑 c谩c t岷 b脿o, t谩i t岷 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da, gi煤p da c膬ng m峄媙 v脿 kh么ng b峄 ch霉ng nh茫o, ch岷 x峄, b锚n c岷h 膽贸, d瓢峄g x瓢啤ng kh峄沺 ch岷痗 kho岷, d岷籵 dai.

- Hyaluronic acid (100mg): Ph芒n t峄 d岷g gel c贸 kh岷 n膬ng gi峄 n瓢峄沜 r岷 t峄憈, c贸 ch峄ヽ n膬ng l脿m ch岷 膽峄噈 v脿 l岷 膽岷 kho岷g tr峄憂g gi峄痑 nh峄痭g t岷 b脿o, d瓢峄g 岷﹎ da v脿 c啤 th峄.

- S峄痑 ong ch煤a: X贸a m峄 th芒m n谩m, t脿n nhang; gi煤p h岷 ch岷 s峄 xu岷 hi峄噉 c谩c d岷 hi峄噓 tu峄昳 t谩c, 膽峄搉g th峄漣 h峄 tr峄 t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho c啤 th峄, c岷 thi峄噉 c啤 th峄 kh峄廵 m岷h v脿 l脿n da t瓢啤i m瓢峄沬.

- Elastin: Ch岷 keo k岷縯 h峄 v峄沬 collagen t岷 th脿nh s峄 li锚n k岷縯 膽峄 膽峄媙h h矛nh c岷 tr煤c da, gi岷 thi峄僽 t矛nh tr岷g da ch岷 x峄.

馃巵馃巵Cach su dung
- U峄憂g 01 chai/ng脿y, sau m峄梚 b峄痑 膬n 膽峄 t膬ng c瓢峄漬g nu么i d瓢峄g l脿n da s谩ng kho岷, c啤 th峄 t瓢啤i tr岷.

- U峄憂g 01 chai trong v貌ng 2 - 3 ng脿y 膽峄 h峄 tr峄 duy tr矛 v岷 膽岷筽 l脿n da v脿 c啤 th峄.

- L岷痗 膽峄乽 tr瓢峄沜 khi u峄憂g, ngon h啤n khi u峄憂g l岷h.

- 膼峄 trong ng膬n m谩t t峄 l岷h v脿 s峄 d峄g h岷縯 trong v貌ng 3 ng脿y sau khi m峄 n岷痯. hi
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question