Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Refa Collagen japan 480ml

Refa Collagen japan 480ml

Regular price $110.00 USD
Regular price Sale price $110.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com
REFA COLLAGEN 16

馃尮 L脿 d貌ng #colagen_si锚u_c岷 , 膽瓢峄 c谩c ng么i sao v脿 c谩c ch峄 em c贸 ti峄乶 s膬n l霉ng v矛 hi峄噓 qu岷 v么 c霉ng( 膽岷痶 s岷痶 ra mi岷縩g 膽贸 岷 馃槏)

馃憠馃徎 Collagen lo岷 th瓢峄漬g c农ng h脿m l瓢峄g gi峄廼 l岷痬 10.000 l脿 cao nh岷 ri锚ng #REFA_16 n脿y #h脿m_l瓢峄g_collagen_l锚n_膽岷縩_16000 lu么n. H脿m l瓢峄g c峄眂 cao v脿 d峄 th岷﹎ th岷 n锚n u峄憂g v脿o thay 膽峄昳 lu么n 岷 岷.

www.celinebeautymyths.com

u峄憂g xong da ch峄 c贸 c膬ng b贸ng, tr岷痭g m峄媙 岷. SI脢U ch峄憂g l茫o h贸a lu么n.

馃拵 Refa Collagen Enricher 膽瓢峄 s峄 d峄g cho m峄峣 l峄゛ tu峄昳 t峄 25 tr峄 l锚n v脿 膽岷穋 bi峄噒 s岷 ph岷﹎ d脿nh cho nh峄痭g ng瓢峄漣 膽ang c贸 nhi峄乽 n岷縫 nh膬n, l茫o h贸a, da s岷 s霉i v脿 ch岷 x峄.

馃拵 T谩c d峄g c峄 Refa Collagen Enricher:

鉁旓笍 Da c膬ng b贸ng m峄媙 m脿ng nh瓢 tr峄 v峄 th峄漣 膽么i m瓢啤i.

鉁旓笍 T谩c d峄g TR岷甆G da an to脿n & nhanh ch贸ng.

鉁旓笍 S岷燤, N脕M, T脌N NHANG,..c农ng gi岷 r玫 r峄噒

鉁旓笍 T谩i t岷 v脿 ph峄 h峄搃 c岷 tr煤c t岷 b脿o, l岷 l岷 l脿n da tr岷痭g m峄媙 m脿ng cho nh峄痭g n脿ng tr锚n 25 tu峄昳

鉁旓笍 Hi峄噓 qu岷 ngay th谩ng 膽岷 ti锚n t峄沬 30%

鉁旓笍 H峄 tr峄 Nh岷 n岷痭g, gi岷 n谩m, th芒m m峄

鉁旓笍 Ch峄憂g l茫o ho谩, tr岷痭g da, m峄媙 m脿ng

鉁旓笍 Ph峄 h峄搃 l脿n da b峄 ch岷 x峄, s峄 d峄g r岷 t峄憈 cho ph峄 n峄 sau sinh

馃拋馃徎鈥嶁檧锔 1 chai 480ml u峄憂g 膽瓢峄 1 th谩ng

馃拋馃徎鈥嶁檧锔 V矛 Refa 16 Collagen Enrich d岷g n瓢峄沜 r岷 d峄 d脿ng h岷 thu v脿o c啤 th峄, v脿 n贸 c贸 v峄 tr谩i c芒y th啤m ngon n锚n b岷 c贸 th峄:

鉁 S峄 d峄g Refa Collagen 膽峄 u峄憂g tr峄眂 ti岷縫

鉁 Pha Refa Collagen Enricher v峄沬 n瓢峄沜 tr谩i c芒y

鉁 M峄梚 ng脿y b峄 sung 铆t nh岷 15ml Refa Collagen Enriched nh茅!

馃槏馃槏馃槏 Th峄漣 膽i峄僲 s峄 d峄g Refa Collagen 16 t峄憈 nh岷 :

馃崄B岷 c贸 th峄 u峄憂g Refa Collagen v脿o bu峄昳 s谩ng tr瓢峄沜 khi 膬n ho岷穋 bu峄昳 t峄慽 tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄 30p - 1 ti岷縩g 膽峄乽 OK
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question