Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Repair Nipple pink cream

Repair Nipple pink cream

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

Kem_L脿m_H峄搉g_Nh农_Hoa_Repair_Nipple_Pink_Cream

www.celinebeautymyths.com

馃挧TH脗M CH峄 N脌O H峄扤G CH峄 膼脫 NHA **TH脗M B岷窷, TH脗M H脕NG, TH脗M M脭NG, TH脗M N脕CH, TH脗M 膼岷 TI , TH脗M M脭I, TH脗M 膼岷 G峄怚, TH脗M KHU峄禪 TAY **

馃挧H峄扤G - TH茽M - TR岷甆G - XINH

馃挧L脌M H峄扤G H脭M NAY - V峄 CH峄扤G Y脢U NGAY

馃挧TR峄 TH脗M T岷琋 G峄怌- L脌M H峄扤G TH岷 T峄怌

馃挧REPAIR NIPPLE PINK CREAM :B么i ch峄 n脿o, h峄搉g ch峄 膽岷 ch峄 sau 1 l峄 s峄 d峄g v峄沬 KEM L脌M H峄扤G REPAIR NIPPLE PINK CREAM

馃挧REPAIR NIPPLE PINK CREAM

_Kh岷痗 ph峄 m峄峣 t矛nh tr岷g TH脗M do: c啤 膽峄媋, sau sinh, l茫o ho谩, qhe nhi峄乽..

馃憣Cam k岷縯: Kh么ng c岷 ngh峄 d瓢峄g - ch峄 em 膽i l脿m, sinh ho岷 b矛nh th瓢峄漬g ngay sau th峄眂 hi峄噉.

_M脿u s岷痗 h峄搉g h脿o t峄 nhi锚n, 膽岷筽 tuy峄噒 v峄漣 ch峄 sau 1 th谩ng s峄 d峄g

馃挧KH脭NG PHUN X膫M/KH脭NG LASER/ KH脭NG CAN THI峄哖 M脕Y M脫C

_Ho脿n to脿n 100% an to脿n v峄沬 b岷 th脿nh ph岷 膽岷穋 bi峄噒 nh瓢:

^Glutathione,VitaminC,vitamin E l脿m tr岷痭g s谩ng, l脿m m峄 v岷縯 n芒u s芒m

_Flavonoids: gi煤p ch峄憂g l茫o ho谩, l脿m tr岷痭g h峄搉g da.

_Quercetin ch峄憂g oxi ho谩 tr锚n da, ch峄憂g vi锚m, l脿m m峄乵 m峄媙 da;

_Idebenone: ch峄憂g oxi ho谩 m岷h, gi岷 n岷縫 nh膬n, 峄ヽ ch岷 s岷 sinh s岷痗 t峄 膽en melanin, l脿m ch岷璵 l茫o ho谩;

_Hyluronic Acid: nu么i d瓢峄g l峄沺 m脿ng collagen, gi煤p t膬ng c瓢峄漬g s峄 膽脿n h峄搃, gi岷 thi峄僽 c谩c n岷縫 nh膬n;

_Swiftlet Nest Extract: l脿 h峄 ch岷 c贸 trong t峄 Y岷縩, gi煤p h矛nh th脿nh Elastine v脿 Collagen, hai h峄 ch岷 n脿y th煤c 膽岷﹜ qu谩 tr矛nh t谩i t岷 c谩c t岷 b脿o da m岷穞, gi煤p da c膬ng m峄媙, kho岷 m岷h.

馃寠馃寠TUY峄員 膼峄怚 N脫I KH脭NG V峄欼 TINH CH岷 L峄楾 DA - TR岷甆G DA

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question