Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Serum tri ran da Remove Scar genie

Serum tri ran da Remove Scar genie

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
馃挜 Say goodbye R岷 Kh岷痯 Ch峄憂 Tr锚n Da 鈾ワ笍remove_SCAR_Genie 馃嚢馃嚪 GI岷 QUY岷綯 NHANH G峄孨 D脵 L脌 R岷燦 10 N膫M.

馃憠 D霉ng 膽瓢峄 cho m岷 b岷, m岷 b峄塵 v脿 an to脿n v峄沬 da em b茅
Tr峄 r岷 da l芒u n膬m h贸a ra 膽啤n gi岷 膽岷縩 v岷瓂 馃か

Ch峄 em g岷穚 v岷 膽峄:
馃崄 R岷 ch岷眓g ch峄媡 trong qu谩 tr矛nh mang thai
馃崄 C谩c v岷縯 r岷 v岷玭 c貌n m峄沬 do ch峄 m峄沬 sinh ch瓢a l芒u
馃崄 C谩c v岷縯 r岷 c貌n 膽峄 v脿 t铆m, xu岷 hi峄噉 ch岷眓g ch峄媡 tr锚n v貌ng 2 khi岷縩 ch峄 c岷 th岷 m岷 t峄 tin v脿 m岷穋 c岷 r岷 nhi峄乽.

C谩c ch峄 em 膽峄玭g b峄 l峄 video sau n岷縰 mu峄憂 gi岷 膽谩p m峄峣 th岷痗 m岷痗 nh茅:
馃憠 M峄 th芒m, s岷筼, r岷 ch峄 sau 1 tu岷
馃憠 B铆 k铆p ch膬m s贸c ho脿n h岷 cho da

鉂屸潓Serum tr峄 r岷 da REMOVE SCAR GENIE鉂屸潓

D峄﹖ 膽i峄僲 th芒m r岷 l芒u n膬m sau 3 tu岷

馃尮 Si锚u ph岷﹎ THU岷 CHAY an to脿n d脿nh cho nh峄痭g b岷 gi岷/ t膬ng c芒n 膽峄檛 ng峄檛, m岷 b岷 ho岷穋 c贸 baby - 膼瓢峄 100.000 b谩c s末 da li峄卽 ch峄﹏g nh岷璶 hi峄噓 qu岷 v脿 l脿nh t铆nh c岷 cho da nh岷 c岷!

鉁 C么ng th峄ヽ 膽峄檆 膽谩o ch峄゛ th脿nh ph岷 膽峄檛 ph谩 #Palmitic_Acid gi煤p l脿m gi岷 s峄ヽ c膬ng c峄 da, ph峄 h峄搃, l脿m m峄 s岷筼 r岷 v脿 ch峄憂g m岷 n瓢峄沜 hi峄噓 qu岷.

--------------------------
H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g

D霉ng s岷 ph岷﹎ c脿ng s峄沵 c脿ng t峄憈, ngay kkhi 膽ang trong qu谩 tr矛nh mang thai 膽峄 ng膬n ch岷穘 m峄峣 hi峄噉 t瓢峄g r岷 da.

S峄 d峄g v脿o bu峄昳 s谩ng v脿 t峄慽 thoa s岷 ph岷﹎ nh岷 nh脿ng l锚n c谩c v峄 tr铆 c岷 ch膬m s贸c chuy锚n s芒u nh瓢 b峄g, 膽霉i, ng峄眂, m么ng. N锚n s峄 d峄g nhi峄乽 l岷 trong ng脿y khi c贸 hi峄噉 t瓢峄g c膬ng da do kh么 ho岷穋 giai 膽o岷 gi峄痑 thai k峄 (sau 15 tu岷).

Dung t铆ch : 60ml
Made_in_korea


鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃挐 膼峄玭g qu锚n Like, Follow Page ngay 膽峄 膽贸n xem nhi峄乽 th么ng tin b峄 铆ch v峄 s峄ヽ kh峄廵 v脿 l脿m 膽岷筽!
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question