Skip to product information
1 of 13

Celine Beauty Myth

Serum vita c13

Serum vita c13

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

鉂et d瓢峄g s谩ng t峄慽 si锚u m岷h!馃敟馃敟 馃煛馃煛 SET #SERUM_VITA_C13

D脿nh cho da c贸 c谩c v岷 膽峄 sau:

馃憠 L茫o ho谩, n岷縫 nh膬n, tr霉ng nh茫o, da kh么ng 膽峄乽 m脿u l峄 ch芒n l么ng to.

馃憠 N谩m, t脿n nhang, t膬ng s岷痗 t峄.

馃憠 Da x峄塶 m脿u, n峄乶 da th么 r谩p s岷 s霉i...

Sp 膽瓢峄 峄﹏g d峄g c谩c ho岷 ch岷 ti锚n ti岷縩 h脿ng 膽岷 trong vi峄嘽 峄ヽ ch岷 s岷痗 t峄, ch峄憂g oxy ho谩 l脿m s谩ng da nh瓢: Vitamine C, glutathione.

鉂屸潓鉂 SP VITA C-13 AMPOULE 鈥 Tinh ch岷 c么 膽岷穋 膽岷穋 tr峄 th芒m n谩m, t脿n nhang, ch峄憂g l茫o h贸a 膽峄塶h cao nh峄 谩p d峄g c么ng ngh峄 膽峄檆 膽谩o NANO t岷 n锚n s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 gi峄痑 VITAMIN C 13% c么 膽岷穋 th岷 h峄 m峄沬 v脿 GLUTATHIONE

馃憠馃憠馃憠 S峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 gi峄痑 GLUTATHIONE V脌 VITAMIN C l脿 2 ch岷 dinh d瓢峄g l脿m tr岷痭g da, 膽岷穋 tr峄 n谩m, t脿n nhang, ch峄憂g l茫o h贸a h脿ng 膽岷 trong c啤 th峄. Glutathion l脿 ch岷 l脿m tr岷痭g da, ch峄憂g l茫o h贸a ch铆nh th峄 n瓢峄沜 b锚n trong t岷 b脿o, vitamin C l脿 ch岷 l脿m tr岷痭g da, ch峄憂g l茫o h贸a ch铆nh th峄 n瓢峄沜 b锚n ngo脿i t岷 b脿o

馃挕馃挕 VITAMIN C l脿 ch岷 x煤c t谩c gi煤p cho hi峄噓 qu岷 l脿m tr岷痭g da m峄 th芒m n谩m c峄 GLUTATHION ph谩t huy t峄慽 膽a t膬ng 150%. 膼茫 膽瓢峄 vi峄噉 nghi锚n c峄﹗ ki峄僲 nghi峄噈 l芒m s脿ng t岷 膽岷 h峄峜 bang Arizon Hoa K峄.

鉂囷笍鉂囷笍 VITAMIN C gi煤p da d峄 h岷 th峄 GLUTATION v脿 l脿m tr么i 膽i c谩c GLUTATHION 膽茫 b峄 oxy h贸a.

NGO脌I RA SP VITA C-13 AMPOULE c貌n ch峄゛ D-panthenol, chi岷縯 xu岷 hoa x瓢啤ng r峄搉g 膽峄, v峄 c芒y b岷h d瓢啤ng b岷 Nh岷璽 B岷, h岷 膽岷璾 Phaseolus radiates, l谩 c芒y ch煤t ch铆t Rumex crispus gi煤p l脿m gi岷 t矛nh tr岷g k铆ch 峄﹏g, d峄 峄﹏g, 膽峄 da, n峄昳 m岷﹏. Ch峄憂g s瓢ng vi锚m da, l脿m d峄媢 da, gi岷 l瓢峄g b茫 nh峄漬, d岷 th峄玜.

鉂屸潓 C么ng d峄g:

鈥 膼岷穋 tr峄 n谩m, t脿n nhang

鈥 峄╟ ch岷 s岷 sinh melanin t峄慽 m脿u. Chuy峄僴 膽峄昳 s岷痗 t峄 melanin t峄慽 m脿u sang s谩ng m脿u

鈥 Nu么i d瓢峄g l脿n da tr岷痭g m峄媙 m脿ng, x贸a m峄 c谩c v岷縯 th芒m, s岷筼 th芒m m峄.

鈥 K铆ch th铆ch qu谩 tr矛nh h矛nh th脿nh v脿 t峄昻g h峄 collagen, eslatin gi煤p ch峄憂g l茫o h贸a da, da ch岷 x峄, nh膬n nheo.

鈥 膼脿o th岷 膽峄檆 t峄, thanh l峄峜 c啤 th峄, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho c啤 th峄, kh谩ng vi锚m.

鈥 H岷 ch岷 t矛nh tr岷g da kh么 r谩p da, m岷﹏ 膽峄, k铆ch 峄﹏g da.

鈥 Ng膬n ng峄玜 t谩c h岷 c峄 tia UV trong m岷穞 tr峄漣.

鉂屸潓 C谩ch s峄 d峄g

D霉ng b么i tr峄眂 ti岷縫 l锚n da nh瓢 serum d瓢峄g tr岷痭g th么ng th瓢峄漬g. D霉ng sau b瓢峄沜 toner s谩ng t峄慽

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question