Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Set duong Esthenique ( Ampoule v脿 kem)

Set duong Esthenique ( Ampoule v脿 kem)

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
馃尓馃尓馃尓''C茽N L峄怌'' B峄 膼脭I SKIN-CARE HOT HIT 2锔忊儯0锔忊儯2锔忊儯1锔忊儯 膼脙 L脌M "CHAO 膼岷'' GI峄欼 L脌M 膼岷窹 猸

馃挴Ai c农ng bi岷縯 hoa H峄搉g sa m岷馃尫 & Hoa h峄搉g Damask 馃尮 lu么n 膽瓢峄 v铆 l脿 膼峄 NH岷 N峄 HO脌NG 馃懜c峄 c谩c lo岷 hoa kh么ng ch峄 b峄焛 v矛 n贸 r岷 膽岷筽, r岷 qu媒 hi岷縨 m脿 c貌n b峄焛 nh峄痭g c么ng d峄g tuy峄噒 v峄漣 m脿 n贸 mang l岷 cho l脿n da馃棟锔

馃憠馃憠馃憠 Tr岷 qua quy tr矛nh nghi锚n c峄﹗ nghi锚m ng岷穞, 峄﹏g d峄g th么ng minh k末 thu岷璽 VIP trong s岷 xu岷 c么ng ngh峄 cao c峄 MNS, k岷縯 h峄 v峄沬 c谩c th脿nh ph岷 qu媒 hi岷縨
馃嚢馃嚪T岷璸 膼o脿n D瓢峄 M峄 ph岷﹎ Daycell 膽茫 cho ra 膽峄漣 B峄 膼脭I s岷 ph岷﹎ CAO C岷:

馃挋AMPOULE C岷 N漂峄欳, TR岷甆G DA, COLLAGEN, T岷 B脌O G峄怌 ~ HOA H峄扤G SA M岷燙, EGF 4D
馃挋KEM D漂峄燦G GEL C膫NG B脫NG, TR岷甆G DA, COLLAGEN 2:1, T岷 B脌O G峄怌, HOA H峄扤G SA M岷燙 馃尫 EGF 4D

馃馃膼瓢峄 tinh ch岷 t峄 nh峄痭g th脿nh ph岷 v么 c霉ng qu媒 hi岷縨:

馃敻T岷 b脿o g峄慶 hoa h峄搉g sa m岷
馃敻Hoa h峄搉g Damask (64%)馃尮
馃敻D岷 oil macadamia, tinh d岷 hoa h瓢峄沶g d瓢啤ng 馃尰, c煤c la m茫 馃尲
馃敻膼么ng tr霉ng h岷 th岷
馃敻FGF d峄媍h 峄慶 s锚n馃悮, leontopodium Alipinum Extract (Hoa c煤c) t岷 bi峄僴 salina, d岷 oil ch霉m ng芒y, d岷 argania
馃敻N岷 men, m峄 ng峄盿, h岷痗 mai bi峄僴 (vitamin t峄昻g h峄 A,B,C,D,E ....)
馃敻Hyaluronic Acid th峄 ph芒n, Hydrolyzed collgen, tinh d岷 hoa tr脿馃崈 ,Cysteine, methionnine... v.v v脿 r岷 nhi峄乽 th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n kh谩c n峄痑.

馃敩馃敩馃敩K岷縯 h峄 峄╪g d峄g k末 thu岷璽 VIP v脿 c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩 trong s岷 xu岷 c么ng ngh峄 cao c峄 MNS gi煤p l脿n da m峄媙 m峄乵, 馃挧T脕I SINH, 馃挧C岷 N漂峄欳, 馃挧B峄 SUNG COLLAGEN, 馃挧C膫NG B脫NG - TR岷甆G H峄扤G t峄 trong ra ngo脿i

馃Й馃Й馃ЙMang l岷 hi峄噓 qu岷 tuy峄噒 v峄漣:

鉂o笍C么ng ngh峄 MNS ~ EGF ~ Network馃 gi煤p t岷 膽峄 岷﹎, l脿m d峄媢 ngay c岷 da nh岷 c岷, m岷玭 c岷, tr峄﹏g c谩
鉂o笍T膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho da, ch峄憂g t谩c h岷 c峄 谩nh s谩ng m岷穞 tr峄漣, 么 nhi峄卪 m么i tr瓢峄漬g, b峄 b岷﹏, ch峄憂g vi锚m da
鉂o笍T峄 l峄 2:1 th脿nh ph岷 k茅p ch峄ヽ n膬ng k茅p c贸 ch峄゛ Niacinamide v脿 adenozyn - th脿nh ph岷 l脿m tr岷痭g, c岷 thi峄噉 n岷縫 nh膬n, ch峄憂g l茫o h贸a
鉂o笍 Tinh ch岷 hoa h峄搉g Damask 66% k岷縯 h峄 v峄沬 Vitamin A,B,C,D,E t峄昻g h峄, Collagen th峄 ph芒n gi煤p c膬ng b贸ng ch峄憂g l茫o h贸a, gi煤p da h峄搃 sinh hi峄噓 qu岷
鉂o笍Ch岷 Ampoule m脿u tr岷痭g d岷g s峄痑 non gi煤p da m谩t m峄媙, m峄乵 m瓢峄泃, c膬ng b贸ng m峄媙 m脿ng, th岷﹎ th岷 nhanh, kh么ng b岷縯 d铆nh
鉂o笍Cysteine 峄ヽ ch岷 h岷痗 t峄 膽en Melanin tr锚n da, gi煤p, gi岷 th芒m, m峄 N谩m cho da, gi煤p da x峄塶 m脿u h峄搃 ph峄 t瓢啤i s谩ng nhanh.

馃挴Ph峄 h峄搃 v脿 t谩i sinh hi峄噓 qu岷p煃 cho c谩c l脿n da k峄 c岷 da d岷, da m岷玭 c岷, tr峄﹏g c谩...

馃摑B瓢峄沜 s峄 d峄g mang l岷 hi峄噓 qu岷 cao (s谩ng 1 l岷, t峄慽 1 l岷):
1锔忊儯. N瓢峄沜 hoa h峄搉g (toner)
2锔忊儯. AMPOULE c岷 n瓢峄沜, tr岷痭g da
Collagen t岷 b脿o g峄慶 hoa h峄搉g sa M岷 EGF 4D
3锔忊儯. Kem d瓢峄g c膬ng b贸ng tr岷痭g da collagen 2:1 t岷 b脿o g峄慶 hoa h峄搉g sa M岷 EGF 4D.
4锔忊儯.Kem ch峄憂g n岷痭g

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question