Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Set peel nach

Set peel nach

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out

鉂わ笍B峄 S岷 Ph岷﹎ Pell N谩ch- Hoa- M么ng - 膼岷 G峄慽 Trang Nemo Ch铆nh H茫ng 馃拫

鉁≦uy c谩ch :2 serum + 2 kem d瓢峄g

鉁 Peel n谩ch

鉁 Peel nh农

鉁 Peel b.ikini

鉁 Peel 膽岷 g峄慽

鉁 Peel 馃崙 膽峄乽 膽瓢峄 lu么n 馃挴

鉁⊿岷 ph岷﹎ peel da th芒m 峄 m峄峣 v霉ng tr锚n c啤 th峄 cho c岷 c谩c n啤i da nh岷 c岷 馃槉

猸 Y锚n t芒m l脿 s岷 ph岷﹎ nh脿 em :

鉁 Kh么ng 膽au r谩t

鉁 Kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g ng峄゛ hay ch芒m ch铆ch

鉁 Hi峄噓 qu岷 gi岷 th芒m 60-80% sau l岷 peel 膽岷 ti锚n

鉁═瓢啤ng t峄 nh瓢 ph瓢啤ng ph谩p peel da gi煤p da tr岷痭g s谩ng, m峄媙 m脿ng, gi岷 m峄 cho v霉ng m岷穞 v脿 l瓢ng, peel kh峄 th芒m c农ng ho岷 膽峄檔g tr锚n c啤

鉁 ch岷 l岷 膽i l峄沺 da b峄 m岷穞 gi脿 c峄梚, lo岷 b峄 h岷痗 s岷痗 t峄 melanin 膽峄搉g th峄漣 th煤c 膽岷﹜ t膬ng sinh collagen 膽峄 l峄沺 da m峄沬 tr岷痭g h峄搉g, 铆t khuy岷縯 膽i峄僲 膽瓢峄 l峄 di峄噉.

鉁 膼峄慽 v峄沬 c谩c v霉ng n谩ch s岷 th岷 hi峄噓 qu岷 sau 3 l岷 peel, m峄梚 l岷 c谩ch nhau 1 chu k峄 thay da, t峄ヽ 3 tu岷 - 21 ng脿y.

猸怲H脌NH PH岷:

鉁ˋqua, Vitamin C, Vitamin E, Glycolic, Lactic, Tartaric, Citric,...

猸 C脭NG D峄G:

Ch峄憂g oxy h贸a, c贸 t谩c d峄g ph谩 h峄 c谩c g峄慶 melanin g芒y th芒m tr锚n da.

鉁 C贸 t谩c d峄g 峄ヽ ch岷 qu谩 tr矛nh s岷 sinh melanin, t膬ng c瓢峄漬g l瓢u th么ng m谩u, d瓢峄g tr岷痭g v脿 b岷 v峄 da tr瓢峄沜 c谩c t谩c nh芒n g芒y h岷.

鉁 L脿m s谩ng v脿 膽峄乽 m脿u da, ph峄 h峄搃 l脿n da h瓢 t峄昻 v脿 c岷 thi峄噉 膽峄 s膬n ch岷痗 cho da Ch岷穘 膽峄﹏g s峄 ph谩t tri峄僴 v脿 l芒y lan c峄 v岷縯 th芒m.

鉁≒h谩 h峄 c谩c s岷痗 t峄 melanin, ph芒n t谩ch ch煤ng th脿nh nhi峄乽 m岷h nh峄 v脿 膽脿o th岷 ra ngo脿i theo c啤 ch岷 t峄 nhi锚n c峄 c啤 th峄.

鉁 Nh峄 v岷瓂 v岷縯 th芒m s岷 m峄 d岷 v脿 m岷 h岷硁 ch峄 sau m峄檛 th峄漣 gian ng岷痭.

猸 H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G:

鉁 L脿m s岷h v霉ng n谩ch b岷眓g n瓢峄沜 mu峄慽 sinh l媒 Lo岷 b峄 d岷 nh峄漬, da ch岷縯 膽峄搉g th峄漣 c芒n b岷眓g pH cho v霉ng n谩ch, t岷 m么i tr瓢峄漬g th铆ch h峄 膽峄 acid 峄 b瓢峄沜 ti岷縫 theo d峄 x芒m nh岷璸 v脿o l脿n da.

鉁 Cho 1 l瓢峄g dung d峄媍h Peel s峄 1 l锚n v霉ng da c岷 peel k岷縯 h峄 massage cho 膽岷縩 khi s岷 ph岷﹎ kh么 ho脿n to脿n.

鉁═h峄眂 hi峄噉 t瓢啤ng t峄 v峄沬 dung d峄媍h Peel s峄 2.

鉁 S峄 d峄g m峄梚 ng脿y 膽岷縩 khi v霉ng da c岷 x峄 l媒 b岷痶 膽岷 kh么 v脿 bong th矛 ng峄玭g s峄 d峄g.Sau khi bong h岷縯, d霉ng th锚m Kem D瓢峄g H煤t Th芒m 膽峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 t峄慽 膽a.

猸 L漂U 脻:

鉁═rong 10 ng脿y 膽岷 sau peel n锚n gi峄 v霉ng da kh么 tho谩ng, s岷h s岷. H岷 ch岷 c谩c ho岷 膽峄檔g ti岷縯 m峄 h么i, m岷穋 膽峄 b贸 s谩t. 膼岷穋 bi峄噒 kh么ng massage, x么ng h啤i.

鉁═u芒n th峄 h瓢峄沶g d岷玭 ch膬m s贸c da sau peel, thoa kem d瓢峄g s谩ng 膽峄乽 膽岷穘 m峄梚 ng脿y

Tuy峄噒 膽峄慽 kh么ng c岷痶, b贸c hay l峄檛 v霉ng da b峄 bong tr贸c, m脿 膽峄 l脿n da bong t峄 nhi锚n.

馃崄Trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g s岷 c贸 c岷 gi谩c h啤i ch芒m ch铆ch nh岷. 膼芒y l脿 hi峄噉 t瓢峄g b矛nh th瓢峄漬g Hi峄噓 qu岷 nhanh hay ch岷璵 ph峄 thu峄檆 v脿o c啤 膽峄媋 v脿 th峄 ch岷 c峄 t峄玭g ng瓢峄漣.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question