Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Slim x3 Dong y moc linh (vietnam )

Slim x3 Dong y moc linh (vietnam )

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

Gi岷 C芒n Slim X3 膼么ng Y M峄檆 Linh + T岷穘g 20 vi锚n detox 膽锚m

M脭 T岷 S岷 PH岷∕: T岷禢G 20 vi锚n DETOX BAN 膼脢M

鈾ワ笍鈾ワ笍 1 H峄檖 Gi岷 c芒n X3 膼么ng Y M峄檆 Linh c贸 30 vi锚n.

馃巵 C么ng d峄g c峄 Gi岷 c芒n X3 膼么ng y M峄檆 Linh d脿nh cho c啤 膽峄媋 kh贸 gi岷:

+ Gi岷 c芒n X3 si锚u 膽峄憈 m峄 g岷 3 l岷, d脿nh cho nh峄痭g c啤 膽峄媋 kh贸 gi岷, c啤 膽峄媋 l峄漬 c谩c s岷 ph岷﹎ gi岷 c芒n kh谩c

+ S峄 d峄g X3 kh么ng c岷 膬n ki锚ng, kh么ng c岷 t岷璸 luy峄噉

+ Gi岷 m峄 th峄玜 膽岷穋 bi峄噒 v霉ng b峄g v脿 膽霉i

Th脿nh ph岷 Gi岷 c芒n X3:

- Tinh ngh峄, L谩 sen , Ch猫 v岷眓g , Tinh b瓢峄焛 , Linh chi , Cam th岷 , Tr脿 xanh...

鉂わ笍 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Gi岷 c芒n X3 :

- Gi岷 C芒n X3: U峄憂g 1 ng脿y 1vi锚n tr瓢峄沜 khi 膬n s谩ng 30 ph煤t. Mu峄憂 gi岷 nhanh th矛 t峄 ng脿y th峄 3 u峄憂g th锚m 1vi锚n sau khi 膬n chi峄乽 30 ph煤t.

-Detox u峄憂g k猫m 1 vi锚n tr瓢峄沜 khi ng峄 30ph煤t. D霉ng 膽c 20 ng脿y.

鈥硷笍 L漂U 脻 : Ng瓢峄漣 b峄 t峄 huy岷縯 谩p, 膼au bao t峄 nh岷 th矛 u峄憂g sau b峄痑 膬n 30 ph煤t.

Xu岷 x峄: Vi峄噒 nam

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question