Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Son Bbia 02 Extra bounce last velvet lip tint

Son Bbia 02 Extra bounce last velvet lip tint

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out

鉂 饾懞饾拹饾拸 饾懖饾拞饾拵 饾懇饾拑饾拪饾拏 饾懗饾拏饾挃饾挄 饾懡饾拞饾拲饾挆饾拞饾挄 饾煄饾煇 - 饾懌饾拹虊 饾應饾懆饾懘

鉁 Xu岷 x峄 : H脌N QU峄怌

- #膼峄廮cam kh谩 n峄昳 b岷璽, nh峄 pha gi峄痑 cam v脿 膽峄 n锚n m脿u n脿y tr峄 n锚n trung h貌a, kh么ng b峄 ch贸i hay qu谩 t瓢啤i khi l锚n m么i. Th铆ch h峄 s峄 d峄g trong nhi峄乽 ho脿n c岷h t峄 膽i h峄峜, 膽i ch啤i, 膽i l脿m hay 膽i h岷筺 h貌 膽峄乽 膽瓢峄

- M脿u 膽峄 cam c峄 Extra Bounce h啤i s谩ng n锚n n脿ng l瓢u 媒 k岷縯 h峄 make-up nh岷 m岷痶, m谩 膽峄 g瓢啤ng m岷穞 h脿i h貌a h啤n nh茅. Son ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da, t峄 n脿ng da tr岷痭g 膽岷縩 n脿ng da ng膬m 膽峄乽 r岷 xinh khi di峄噉 em n贸

- Bbia 02 mang l岷 c岷 gi谩c v峄玜 l脿 ch岷 son l矛, v峄玜 l脿 d岷g son tint v矛 ch岷 son c峄 em n脿y kh谩 m峄弉g, b谩m m脿u l芒u v脿 v岷玭 m峄乵 m瓢峄 nh瓢 nhung.

- 膼i峄僲 c峄檔g c峄 em son n脿y l脿 d霉 r岷 l矛 nh瓢ng kh么ng l脿m l峄 khuy岷縯 膽i峄僲 m么i, v芒n m么i hay bong tr贸c. Ngo脿i ra, em 岷 c貌n v么 c霉ng d峄 t谩n gi煤p vi峄嘽 膽谩nh son c峄 n脿ng d峄 d脿ng h啤n bao gi峄 h岷縯.

- M脿u 膽峄 cam t瓢啤i t岷痭 v脿 r峄眂 r峄, mang 膽岷縩 m峄檛 tinh th岷 t瓢啤i m峄沬 h啤n trong b峄 s瓢u t岷璸 c峄 nh脿 Bbia. Bbia last velvet Extra Bounce 02 l锚n m么i gi煤p khu么n m岷穞 n脿ng s谩ng b峄玭g, r岷g r峄

_ D霉 tr岷痭g hay 膽en. D霉 膽en hay tr岷痭g th矛 o谩nh m脿u n脿y l锚n m么i 膽峄乽 xinh v脿 h峄 h岷縯

_ N脿ng n脿o 膽ang t矛m ki岷縨 1 m脿u son 膽岷筽 tuy峄噒 th矛 BBIA l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 th峄眂 s峄 tuy峄噒 v峄漣

_ Ch岷 son highend m脿 gi谩 th脿nh l岷 b矛nh d芒n

_ Nh岷 nh脿ng nh瓢ng v岷玭 t么n da. Ch岷 son l锚n m么i m峄乵 v脿 m瓢峄泃. V矛 l脿 son l矛 n锚n c谩c n脿ng kh么ng s峄 mau tr么i 膽芒u 岷

------------------------------------

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question