Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Son Bbia 12 sweet boss last velvet lip tint

Son Bbia 12 sweet boss last velvet lip tint

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

𝐁𝐁𝐈𝐀 𝟏𝟐 𝐜𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐚̣𝐧 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮𝐧 🥰🥰 Một trút chết trong trym 🥰

𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙗𝙤𝙨𝙨 - #𝘼12 - 𝑩𝑩𝒊𝑨 𝑳𝒂𝒔𝒕 𝑽𝒆𝒍𝒗𝒆𝒕 𝑳𝒊𝒑 𝑻𝒊𝒏𝒕

Đánh một lớp ra kiểu cam đào, đánh 2-3 lớp là ra cam gạch chuẩn màu nhé 😘😘😘

❣️❣️ Son kem Bbia 12 CAM CHÁY.

🍁 Cam cháy nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn da. Chất son lên môi mềm và mướt.

🍁 Chất Velvet Tint của BBIA luôn cho ra đường màu rõ chuẩn từ lần quẹt đầu tiên.

🍁 Son bbia kem đang hot Mn đặt gạch mik lấy luôn nao , , vừa rẻ lại còn lì nữa, độ bền đẹp thì khỏi chê.

🍭🍭Nếu chị em muốn mua son giá tiền vừa phải thì em này quá hợp lý cho chị em rùi ^^

Chất son mịn, thơm, k làm khô môi . Nhưng vẫn giữ màu dc 6 tiếng.

💋💋 Các bạn môi khô nhưng mà vẫn muốn thử son kem thì Bbia Velvet Tint là một gợi ý chuẩn xác nha ❣❣

‼️‼️Chất lượng làm lên thương hiệu 👌👌

❣️❣️Lên màu đẹp hơn trên ảnh nha. Đảm bảo đẹp hơn trên ảnh😚

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question