Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Son bong YNM phien ban moi

Son bong YNM phien ban moi

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Color
www.celinebeautymyths.com
馃尶馃尶 Th峄廼 son v峄玜 XINH v峄玜 HOT- YNM m岷玼 m峄沬 nh岷 m峄沬 ra lu么n 膽岷 岷, c岷 th岷 gi峄沬 膽ang s膬n l霉ng - YNM c贸 ngh末a l脿 鈥淵ou need me鈥 膽贸 nha :)) 馃グ馃グ馃グ.

馃寛 饾悞饾惃饾惂 饾悵饾惍虥饾惃虥虄饾惂饾悹 饾悳饾惃虂 饾惁饾悮虁饾惍 饾悩饾悕饾悓 饾悅饾悮饾惂饾悵饾惒 饾悋饾惃饾惂饾悶饾惒 饾悑饾悽饾惄 饾悂饾悮饾惀饾惁 PK001 Light Pink: M脿u H峄搉g T峄 Nhi锚n馃崁馃崁馃崁

www.celinebeautymyths.com

馃拕Th峄廼 son n脿y sau khi ra m岷痶 d芒n ch煤ng trong 3 th谩ng b谩n 膽瓢峄 2.000.000 th峄廼 th矛 ph岷 bi岷縯 em n贸 vi di峄噓 ntn nha !!

KHI B脭I SON D漂峄燦G YNM, TU峄 THEO NHI峄員 膼峄 C茽 TH峄 TH脤 M脌U SON S岷 CHUY峄侼 SANG C脕C M脌U NH漂 HOT PINK, H峄扤G NH岷燭, 膼峄 HO岷禖 SAN H脭. C脵NG M峄楾 TH峄嶪 SON NH漂NG V峄欼 M峄朓 NG漂峄淚 L岷營 C脫 M峄楾 N脡T RI脢NG 馃槉

M峄峣 ng瓢峄漣 s岷 th岷 膽瓢峄 s峄 thay 膽峄昳 m脿u s岷痗 d峄盿 v脿o nhi峄噒 膽峄. 峄 ph貌ng m谩y l岷h m脿u kh谩c, ra ngo脿i tr峄漣 m脿u kh谩c

V峄玜 d瓢峄g 岷﹎ cho m么i lu么n c膬ng m峄峮g c岷 ng脿y, v峄玜 gi峄 m脿u m么i th岷璽 t峄 nhi锚n v脿 nu么i d瓢峄g 膽么i m么i t峄 s芒u b锚n trong.
鉁擳h脿nh ph岷 m岷璽 ong v脿 d岷 h岷 nho 膽en c岷 岷﹎ s芒u gi煤p 膽么i m么i c膬ng m峄峮g v脿 tr脿n 膽岷 s峄ヽ s峄憂g, t岷 l峄沺 m脿ng b岷 v峄 cho m么i.
鉁擠岷 h岷 Meadow Foam ph峄 h峄搃 da m么i kh么 r谩p, n峄﹖ n岷 tr峄 n锚n m峄乵 m岷 v脿 m峄媙 m脿ng.
鉁擥lyxerin v脿 Squalene nu么i d瓢峄g 膽么i m么i kh峄廵 m岷h, duy tr矛 膽峄 岷﹎ c岷 ng脿y, t岷 v岷 膽岷筽 t峄 nhi锚n cho m么i c峄 b岷

馃拕膼谩nh 1 l峄沺 l脿 son d瓢峄g m峄乵 m么i
馃拕膼谩nh 2 - 3 l峄沺 l锚n m脿u c峄眂 xinh.
馃拕1 m矛nh em n脿y b岷眓g 1 th峄廼 son d瓢峄g + 1 th峄廼 son l矛 c峄檔g l岷 膽贸, qu谩 ti峄噉 l峄 lu么n, gi谩 l岷 c貌n h岷 r岷 n峄痑 岷.

馃尭Thi岷縯 k岷 v么 c霉ng chanh s岷 nh茅, l岷 l谩nh nh瓢ng l岷 v么 c霉ng ki锚u sa.

馃槉 Ib b锚n em b谩o gi谩 岷
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question