Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Spa Gel mini (10 mieng dan)

Spa Gel mini (10 mieng dan)

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
馃敟馃敟馃挭馃挭馃挭Mi岷縩g d谩n tan m峄 b岷痯 tay, eo, 膽霉i...

馃挌Mi岷縩g d谩n tan m峄 b岷痯 tay, b岷痯 膽霉i Spa Gel Patch Mini 42掳C Gi岷 m峄 t峄 s芒u b锚n trong, h峄 tr峄 l脿m s膬n ch岷痗 da gi煤p l脿m tan m峄 峄 v霉ng tay, ch芒n, eo, s膬n ch岷痗 c啤. L脿m cho v貌ng eo, b岷痯 tay, b岷痯 ch芒n v脿 膽霉i tr峄 n锚n thon g峄峮 h啤n.

馃挌Mi岷縩g d谩n tan m峄 b岷痯 tay, b岷痯 膽霉i Spa Gel Patch Mini 42掳C H脿n Qu峄慶, ph霉 h峄 cho nh峄痭g ai 铆t v岷璶 膽峄檔g ho岷穋 kh么ng c贸 th峄漣 gian 膽峄 luy峄噉 t岷璸 th峄 d峄 h脿ng ng脿y.

馃挌C么ng d峄g Mi岷縩g d谩n tan m峄 b岷痯 tay, b岷痯 膽霉i Spa Gel Patch Mini 42掳C H脿n Qu峄慶:
鈥 Gi煤p l脿m tan m峄 峄 v霉ng tay, ch芒n, eo, s膬n ch岷痗 c啤 峄 nh峄痭g n啤i 膽贸
鈥 L脿m cho v貌ng eo, b岷痯 tay, b岷痯 ch芒n v脿 膽霉i tr峄 n锚n thon g峄峮 h啤n
鈥 Gi岷 m峄 t峄 s芒u b锚n trong, h峄 tr峄 l脿m s膬n ch岷痗 da.
鈥 Gi岷 膽瓢峄 s峄 c芒n c农ng nh瓢 v貌ng 膽o m脿 b岷 mong mu峄憂.
鈥 膼谩nh tan m峄 th峄玜 nhanh ch贸ng cho ng瓢峄漣 铆t v岷璶 膽峄檔g .C么ng th峄ヽ t峄廰 nhi峄噒 nhanh 鈥 N脫NG 膼岷綨 42掳C
鈥 An to脿n tuy峄噒 膽峄慽, kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g da. D霉ng 膽瓢峄 m峄峣 l煤c m峄峣 n啤i v矛 mi岷縩g d谩n m峄弉g nh瓢 t峄 gi岷, kh么ng s峄 l峄, kh么ng g芒y kh贸 ch峄媢
鈥 V峄沬 mi岷縩g d谩n tan m峄 Spa Gelpatch 42掳C H脿n Qu峄慶, h脿nh tr矛nh gi岷 m峄 c峄 b岷 s岷 膼茽N GI岷 v脿 AN TO脌N h啤n bao gi峄 h岷縯

馃挌C谩ch s峄 d峄g Mi岷縩g d谩n tan m峄 b岷痯 tay, b岷痯 膽霉i Spa Gel Patch Mini 42掳C H脿n Qu峄慶:
鈥 L脿m s岷h v脿 lau kh么 v霉ng da c岷 gi岷 m峄
鈥 D谩n mi岷縩g d谩n tan m峄 Spa Gel Mini l锚n v霉ng da 膽贸 l脿 膽峄 nh瓢 v岷瓂 kho岷g 6-7 ti岷縩g.
鈥 S峄 d峄g li锚n t峄 kho岷g th峄漣 gian ng岷痭 膽峄 th岷 hi峄噓 qu岷 r玫 r峄噒.

馃憠N啤i s岷 xu岷: H脿n Qu峄慶
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question