Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Sua chong nang dr Sun milk genie

Sua chong nang dr Sun milk genie

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
Sale Sold out
V脤 SAO C岷 CH峄孨 KEM CH峄怤G N岷甆G PH峄 R峄楴G

D霉ng kem ch峄憂g n岷痭g 膽i峄乽 quan tr峄峮g 膽岷 ti锚n ph岷 l脿 m峄ヽ 膽峄 b岷 v峄 da ch峄 ki峄乵 d岷, n芒ng tone, d瓢峄g da ch峄 l脿 y岷縰 t峄 ph峄 th么i. V脤: C谩c lo岷 kcn 膽峄乽 b岷 v峄 da kh峄廼 tia UVB (g芒y b峄弉g r谩t, ch谩y n岷痭g) nh瓢ng c贸 lo岷 kh么ng ch峄憂g 膽瓢峄 tia UVA chi岷縨 95% trong 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣, ph谩 h峄 c岷 tr煤c da, g芒y l茫o h贸a, n岷縫 nh膬n. V矛 th岷 kem ch峄憂g n岷痭g t峄憈 ph岷 ch峄峮 lo岷 CH峄怤G N岷甆G PH峄 R峄楴G 鈥 Broad Spectrum 膽峄 b岷 v峄 da kh峄廼 UVA, UVB. Nh岷 l脿 da treatment d霉ng BHA, AHA, Retinol, Tretinoin, VitC ph岷 ch峄峮 kcn ph峄 r峄檔g n岷縰 kh么ng mu峄憂 da s岷 m脿u, s岷 n谩m, 膽峄憁 n芒u nghen
.
+ Ch峄 s峄 SPF/PA 峄 m峄ヽ bao nhi锚u l脿 b岷 v峄 da t峄憈?

SPF mn n锚n ch峄峮 trong kho岷g 30 鈥 50 l脿 b岷 v峄 da t峄憈 r峄搃. Ch峄峮 lo岷 qu谩 cao SPF 60 鈥 100 c峄眂 k峄 b铆t t岷痗, b铆 b谩ch. SPF 30 ch岷穘 膽瓢峄 kho岷g 97% UVB, SPF50 kho岷g 98%.
C貌n ch峄 s峄 PA m峄ヽ b岷 v峄 t峄憈 th矛 ph岷 膽岷 t峄慽 thi峄僽 PA+++ ch峄憂g 膽瓢峄 kho岷g 90% UVA, c貌n t峄憈 nh岷 th矛 n锚n ch峄峮 PA++++ ch峄憂g 膽瓢峄 l锚n 膽岷縩 95% UVA.

Sau ti锚u ch铆 b岷 v峄 da th矛 m峄沬 xem x茅t lo岷 da 膽峄 m脿ng l峄峜 UV filler l脿 kem ch峄憂g n岷痭g v岷璽 l媒, h贸a h峄峜 hay lo岷 con lai. V脿 cu峄慽 c霉ng c谩c y岷縰 t峄 ph峄 texture, 膽峄 ki峄乵 d岷, d瓢峄g da, n芒ng tone s岷 quy岷縯 膽峄媙h kcn c贸 ph霉 h峄 v峄沬 da m矛nh kh么ng?

SI脢U CH峄怤G N岷甆G NG峄孋 TRAI DR.SUNMILK PREMIUM GENIE SPF 50 PA+++

Kh谩c v峄沬 77 49 lo岷 kem ch峄憂g n岷痭g nh峄漬 nh峄漬 d铆nh d铆nh b岷縯 da, n岷穘g m岷穞, m峄 h么i ra l脿 v峄噒 tr岷痭g tr么ng k茅m th岷﹎ m峄 th矛 kem ch峄憂g n岷痭g nh脿 Genie ch铆nh x谩c l脿 鈥淒霉ng nh瓢 kh么ng d霉ng". V峄玜 l锚n tone nh岷 nh脿ng r岷 t峄 nhi锚n v峄玜 t峄噋 da m峄媙 m脿ng, kh么 r谩o c岷 ng脿y. SPF50+, PA++++ ch岷 h岷縯 c岷 谩nh n岷痭g g岷痶 nh岷
鉁匨峄弉g nh岷, kh么ng b岷縯 d铆nh, kh么ng b铆t t岷痗 l峄 ch芒n l么ng.
鉁匥h么ng ch峄゛ c谩c ch岷 h贸a h峄峜 d峄 khi岷縩 da b峄 k铆ch 峄﹏g.

馃尀Th锚m m峄檛 膽i峄僲 c峄檔g l脿 em n脿y h峄 tr峄 ki峄乵 d岷, 膽i峄乽 ti岷縯 b茫 nh峄漬, nh瓢ng v岷玭 duy tr矛 膽瓢峄 膽峄 岷﹎ cho l脿n da nh峄 v脿o th脿nh ph岷 t峄 thi锚n nhi锚n kh么ng ch峄゛ c峄搉, ch岷 ph岷﹎ m脿u . C霉ng ch峄 s峄 ch峄憂g n岷痭g ho脿n h岷 SPF 50+ v脿 PA ++++ b岷 v峄 l脿n da tr瓢峄沜 t谩c h岷 c峄 tia UVA v脿 UVB c峄眂 m岷h.

馃尀Ngo脿i ra, em n脿y c贸 c岷 t岷 d岷g kem si锚u m峄弉g v脿 th岷 nhanh c峄眂 k峄 膽芒y s岷 l脿 l峄 th岷 cho c谩c n脿ng th铆ch make-up ki峄僽 m峄弉g nh岷 nh瓢 kh么ng n猫!

-----------------------------------------------
Che khuy岷縯 膽i峄僲 t峄 nhi锚n cho da & l脿m 膽峄乽 m脿u, n芒ng t么ng da s谩ng h啤n.

Ch峄゛ chi岷縯 xu岷 th峄眂 v岷璽, chi岷縯 xu岷 tr脿 xanh, chi岷縯 xu岷 h瓢啤ng th岷, chi岷縯 xu岷 t峄 hoa c煤c gi煤p da kh峄廵 m岷h & ch岷 kem kh么ng b峄 tr么i khi ti岷縫 x煤c v峄沬 n瓢峄沜/m峄 h么i.

#ch峄憂g_n岷痭g #n岷痭g #kem_ch峄憂g_n岷痭g #ch峄憂g_n岷痭g_body #s峄痑_d瓢峄g_th峄 #s峄痑_d瓢峄g_da #spf #spf_ch峄憂g_n岷痭g #n谩m_da #膽en_da #da_ng芒m #tia_uv #b岷_v峄嘷da #ch峄憂g_n岷痭g_m岷h #d瓢峄g_da_ch峄憂g_n岷痭g #dr_sun_milk #genie #m峄筥ph岷﹎_genie

Made in korea
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question