Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Tao vang EX (gom 2 h么p thuoc)

Tao vang EX (gom 2 h么p thuoc)

Regular price $110.00 USD
Regular price Sale price $110.00 USD
Sale Sold out
馃拹馃拹馃拹T岷 v脿ng EX Nh岷璽 B岷馃拹馃拹

馃憠馃憠馃憠L脿 lo岷 t岷 cao c岷 d脿nh cho s峄ヽ kh峄廵 m峄峣 ng瓢峄漣. S茅t 膽么i m峄梚 h峄檖 2 l峄 m峄梚 l峄 1000v

鈽橈笍T岷 v脿ng Spirulina c贸 t谩c d峄g ch峄憂g suy dinh d瓢峄g 峄 tr岷 em, b峄 sung c谩c d瓢峄g ch岷 thi岷縯 y岷縰 cho ng瓢峄漣 l峄沶 tu峄昳, ng瓢峄漣 b峄噉h sau ph岷玼 thu岷璽.

鈽橈笍Ch峄憂g l茫o h贸a, h峄 tr峄 膽i峄乽 h貌a hormone, gi煤p l脿n da m峄媙 m脿ng, t瓢啤i tr岷 cho ph峄 n峄. H峄 tr峄 ch峄憂g b峄噉h b茅o ph矛, gi煤p qu谩 tr矛nh ti锚u h贸a t峄憈 h啤n, h峄 tr峄 th岷 膽峄檆 m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n

鈽橈笍T岷 v脿ng EX Nh岷璽 gi煤p ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, n芒ng cao kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h c峄 c啤 th峄.

鈽橈笍膼岷﹜ l霉i qu谩 tr矛nh l茫o h贸a. Ph貌ng ch峄憂g c谩c b峄噉h nh瓢 c谩c b峄噉h v峄 x瓢啤ng kh峄沺, b茅o ph矛, tim m岷h, ti峄僽 膽瓢峄漬g, huy岷縯 谩p cao, ung th瓢鈥

鈽橈笍T岷 spirulina n峄昳 ti岷縩g v峄沬 c么ng d峄g l脿m 膽岷筽 da. L脿m gi岷 c谩c v岷縯 nh膬n, n谩m 鈥

鈽橈笍H峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 c谩c b峄噉h t谩o b贸n, tr末, gi岷 cholesterol m谩u.

鈽橈笍T膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂.

鈽橈笍C贸 t谩c d峄g b峄 th岷璶 tr谩ng d瓢啤ng.

馃憠馃徎t岷 n脿y u峄憂g ko b峄 tanh v脿 h脿m l瓢峄g t岷 cao h啤n c谩c lo岷 r岷 kh谩c nh茅

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question