Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Tay da chet body Plu

Tay da chet body Plu

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com
T岷﹜ da ch岷縯 c啤 th峄 th岷 th谩nh c峄 ce H脿n 膽芒y 岷. Gi岷 gi谩 s岷璸 s脿n. Mua l脿 kbh h峄慽 h岷璶 n岷. C啤 th峄 c农ng c岷 膽c ch膬m s贸c nh瓢 da m岷穞 v岷瓂 膽贸. L脿 con g谩i m脿 s峄 v脿o xo岷 xo岷 th矛 s峄 l岷痬 lun 馃ぃ

馃挜 TDC Plu t峄 qu岷 贸c ch贸 t峄 n煤i California d峄媢 nh岷
鉁 X峄 l媒 da ch岷縯 + C岷 岷﹎ + L脿m s岷h da

fullsz 200gam
R岷 d茫 mannnnn

馃弳 膼茫 ki峄僲 nghi峄噈 kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g da v峄沬 m峄峣 lo岷 da.

馃帠Gi岷 th瓢峄焠g s峄 1 trong l末nh v峄眂 ch膬m s贸c da to脿n th芒n c峄 k锚nh Olive young.

鉂わ笍 Ch岷 d峄﹖ l脿n da th么 r谩p, chuy峄僴 sang l脿n da m峄乵 nh瓢 l峄 mu峄憂 ch岷 m茫i
1.X峄 l媒 da ch岷縯
2.C岷 岷﹎
3.T膬ng t铆nh 膽脿n h峄搃
4.L脿m s岷h da

馃搶 HDSD:
- L脿m 瓢峄泃 v霉ng da mu峄憂 s峄 d峄g, l岷 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 ph岷 Plu Body Scrub thoa l锚n c啤 th峄.
- Thoa v脿 m谩t-xa nh岷 nh脿ng, l峄沺 b峄峵 gi煤p ch膬m s贸c t峄玭g v霉ng da
- Sau khi t岷﹜ da ch岷縯, r峄璦 s岷h l岷 b岷眓g n瓢峄沜.
- B么i body lotion t岷 v霉ng 膽茫 tdc

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question