Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Tay da chet Dr Pepti

Tay da chet Dr Pepti

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

馃尶馃尶馃尶 T岷╕ DA CH岷綯 PEPTI - GI脷P LO岷營 B峄 C脕C T岷 B脌O CH岷綯 CHO DA - KH脭NG B峄 KH脭 R脕T M脌 NG漂峄 L岷營 C脪N L脌M M峄M DA V脌 TR脕NG DA 馃尶馃尶馃尶

馃啌馃啌 膼峄狽G QU脢N T岷╕ DA CH岷綯 1 TU岷 2 L岷 N岷綰 MU峄怤 C脫 L脌N DA 膼岷窹

馃 nh岷 nh脿ng l岷 膽i c谩c t岷 b脿o ch岷縯 tr锚n da m脿 kh么ng h峄 b峄 kh么 r谩t hay b脿o m貌n da

馃 ngo脿i ra c貌n gi煤p da m峄乵 m岷,tr岷痭g s谩ng da sau khi d霉ng

馃拋鈥嶁檧锔 L脿m s岷h da, ng膬n ng峄玜 m峄

馃拋鈥嶁檧锔 Qu谩 tr矛nh t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 s岷 gi煤p da tr峄 n锚n tho谩ng s岷h, kh么ng c貌n b峄 b岷﹏, lo岷 b峄 vi峄嘽 hi峄噉 t瓢峄g t岷痗 ng茫n l峄 ch芒n l么ng. T峄 膽贸 ng膬n ng峄玜 m峄 m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷.

馃拋鈥嶁檧锔 Gi煤p da t瓢啤i s谩ng, m峄媙 m脿ng h啤n:

Khi l峄沺 da ch岷縯 tr锚n c霉ng b峄 膽岷﹜ ra ngo脿i s岷 k铆ch th铆ch s岷 sinh t岷 b脿o m峄沬 gi煤p da tr峄 n锚n t瓢啤i s谩ng, tr岷 trung h啤n.

馃拋鈥嶁檧锔 Vi峄嘽 t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 c农ng h峄 tr峄 r岷 nhi峄乽 trong qu谩 tr矛nh 膽i峄乽 tr峄 n谩m da b岷眓g c谩ch lo岷 n峄 t岷 b脿o m峄 x峄塶 tr锚n da.

鉃 膼峄搉g th峄漣, gi煤p da h岷 th峄 t峄慽 膽a c谩c th脿nh ph岷 tr峄 n谩m v脿o t岷璶 s芒u b锚n tr峄峮g.

鉃 L脿n da s岷 s谩ng m峄媙, kh峄廵 膽岷筽 h啤n n岷縰 膽瓢峄 t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 th瓢峄漬g xuy锚n

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question