Skip to product information
1 of 1

Celine Beauty Myth

Thach cherry collagen (60 goi )

Thach cherry collagen (60 goi )

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out

馃崚馃崚馃崚TH岷燙H CHERY馃崚馃崚馃崚

1 h峄檖 c贸 60 g贸i

馃尡 #Cherry 膽峄﹏g th峄 14 trong 50 lo岷 th峄眂 ph岷﹎ gi脿u ch岷 ch峄憂g oxy h贸a nh岷. N瓢峄沜 茅p cherry mang 膽岷縩 c谩c t谩c d峄g nh瓢 h峄 tr峄 gi岷 ng峄 ngon h啤n, gi煤p 膽岷筽 da, t贸c ch岷痗 kh峄廵 v脿 c谩c lo岷 qu岷 gi脿u vitamin C). B峄 sung h脿m l瓢峄g vitamin c岷 thi岷縯, gi煤p c啤 th峄 cherry COLLAGEN _S- 膼E蹋P DA - THON D脕NG - B峄 SUNG VITAMIN & COLLAGEN 馃崚

馃憤Giu虂p t膬ng Collagen 膽e蹋p #da, b峄 sung #vitamin C, B1, B2, B6.

- B峄 sung #s膬虂t, #canxi, gia虊m l瓢啤蹋ng #m啤虄 th瓢虁a trong c啤 th锚虊.

- Giu虂p 膽e蹋p #da, ca虊i thi峄噉 ti锚u ho虂a, ch么虂ng #la虄o ho虂a cao, nhanh la虁nh #se蹋o, #v锚虂t_th瓢啤ng,

- L脿m #di蹋u d岷 da虁y, ba虊o v锚蹋 c啤 th锚虊 kh峄廼 #ung_th瓢, ng膬n #ng瓢虁a thi锚虂u ma虂u

- 峄攏 膽i蹋nh #膽瓢啤虁ng_huy锚虂t, duy tri虁 #huy锚虂t_a虂p ,t膬ng c瓢啤虁ng #mi锚虄n_di蹋ch.

馃憠#M峄噒 mo虊i ,th瓢啤虁ng xuy锚n u么虂ng #r瓢啤蹋u bia, t芒蹋p th锚虊 du蹋c th锚虊 thao, ngu虊 ko ngon gi芒虂c, 膬n nhi锚虁u th瓢蹋c ph芒虊m co虂 ch瓢虂a #d芒虁u m峄... thi虁 n锚n 膬n 1 go虂i tha蹋ch l瓢蹋u m峄梚 nga虁y 膽锚虊 giu虂p c啤 th锚虊 ba蹋n kho虊e ma蹋nh h啤n.

鉁粹湸 膼膫蹋T BI脢T T脭虂T CHO B脗虁U BI虂 M峄欼 SINH CON, 膼ANG CHO CON BU虂 膼脢虊 H脭虄 TR茽蹋 L漂茽蹋NG N漂茽虂C C岷 THI岷綯 CHO DA

鉁呪渽 1 h么蹋p co虂 60 go虂i ,s峄 du蹋ng 1 nga虁y 1 go虂i v瓢虁a th啤m ngon v瓢虁a b峄 d瓢啤虄ng.

馃尮 饾惗鈩庰潙⑻侌潙涴潙 饾憽饾憸虃饾憱 饾憦饾憱饾憭虃虂饾憽 饾憦饾憥蹋饾憶 饾憪饾憸虂 饾憶鈩庰潙栶潙捥偺饾憿 饾憼饾憿虥蹋 饾憴饾憿虥蹋饾憥 饾憪鈩庰潙溙p潙, 饾憽饾憸虃饾憱 饾憪饾憥虊饾憵 饾憸虥饾憶 饾懀饾憱虁 饾憦饾憥蹋饾憶 膽饾憥虄 饾憪鈩庰潙溙p潙 饾憪鈩庰潙⑻侌潙涴潙 饾憽饾憸虃饾憱.

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question