Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Thach dua giam can vietnam (10 g贸i)

Thach dua giam can vietnam (10 g贸i)

Regular price $33.00 USD
Regular price Sale price $33.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

膫N G脤 膼峄 GI岷 NHANH M脌 AN TO脌N S峄– KHO岷 NH岷 馃崓馃崓馃崓馃崓

馃彽锔廡H脌NH PH岷 C峄 TH岷燙H D峄ˋ GI岷 C脗N MATXI CORP :

- N瓢峄沜 茅p d峄゛: t岷 c岷 gi谩c no l芒u, h岷 ch岷 l瓢峄g th峄ヽ 膬n 膽瓢a v脿o c啤 th峄 gi煤p d峄 d脿ng gi岷 c芒n an to脿n v脿 hi峄噓 qu岷.

- ActivAMP: 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 c芒y Gi岷 c峄 lam gi煤p gi岷 c芒n

- OliCOS ( Chitosan) l脿 c谩c chu峄梚 Oligosaccharide.C啤 ch岷 ho岷 膽峄檔g ch铆nh: Th煤c 膽岷﹜ ho岷 膽峄檔g c峄 enzyme AMP gi煤p c啤 th峄 h岷 ch岷 h岷 thu ch岷 b茅o v脿 tinh b峄檛, t峄 膽贸 ng膬n ch岷穘 s峄 h矛nh th脿nh m峄 tr岷痭g.

馃彽锔 L峄 脥CH M脌 TH岷燙H D峄ˋ GI岷 C脗N MATXI CORP 膼EM L岷營 :

- H峄 tr峄 gi岷 c芒n, gi岷 m峄

- Th岷h d峄゛ l脿 s岷 ph岷﹎ gi岷 c芒n ti.锚u di.峄噒 m峄 th峄玜 t铆ch t峄 l芒u ng脿y trong c啤 th峄, gi岷 h岷 thu c谩c ch岷 b茅o, c岷 thi峄噉 l脿n da ch峄憂g oxy h贸a.

- Chi岷縯 xu岷 tr谩i d峄゛: t岷 c岷 gi谩c no l芒u, h岷 ch岷 l瓢峄g th峄ヽ 膬n 膽瓢a v脿o c啤 th峄.

- Gi煤p t膬ng 膽峄憈 ch谩y m峄, 峄ヽ ch岷 t峄昻g h峄 Lipid v脿 gi岷 d峄 tr峄 ch岷 b茅o trong c啤 th峄.

-Gi煤p c啤 th峄 h岷 ch岷 h岷 thu ch岷 b茅o v脿 tinh b峄檛, t峄 膽贸 ng膬n ch岷穘 s峄 h矛nh th脿nh m峄 tr岷痭g.

-Ki峄僲 so谩t c芒n n岷穘g 峄 tr岷g th谩i mong mu峄憂.

馃彽锔 C脕CH S峄 D峄G TH岷燙H D峄ˋ GI岷 C脗N MATXI CORP :

- D霉ng 膬n tr峄眂 ti岷縫 ng脿y 1-2 g贸i.

- S峄 d峄g t峄憈 nh岷 tr瓢峄沜 膬n s谩ng 30 ph煤t.

- Nh峄痭g ng瓢峄漣 膽au bao t峄 s峄 d峄g sau b峄痑 膬n.

- U峄憂g 2-3 l铆t n瓢峄沜 m峄梚 ng脿y.

- T膬ng c瓢峄漬g 膬n rau, qu岷, v脿 h岷 ch岷 c谩c th峄眂 ph岷﹎ nhi峄乽 tinh b峄檛, 膽瓢峄漬g v脿 d岷 m峄♀

TH岷燙H D峄ˋ GI岷 C脗.N - t膬ng hi峄噓 qu岷 g岷 5 l岷 so v峄沬 d岷g vi锚n u峄憂g th么ng th瓢峄漬g.

鉀斈愥憾C BI峄員:

馃搷 Kh么ng m岷 n瓢峄沜

馃搷 Kh么ng b峄 gi岷 c啤

馃搷 Kh么ng ch贸ng m岷穞, bu峄搉 n么n

馃搷 Kh么ng b峄 x岷 da

馃搷 Kh么ng lo b茅o tr峄 l岷

馃崈 HYDRO PINAPPLE BURN 鈥 Th岷h d峄゛ h峄 tr峄 gi岷 c芒n an to脿n v脿 to脿n di峄噉 膽茫 c贸 m岷穞 t岷 Vi峄噒 Nam!

HDSD

馃崈 H峄檖 10 g贸i x 20g. D霉ng 膬n tr峄眂 ti岷縫, ng脿y 1-2 g贸i, 膬n tr瓢峄沜 khi 膬n s谩ng 30 ph煤t : v峄玜 th啤m ngon, v峄玜 gi煤p cho vi峄嘽 gi岷 c芒n c峄 b岷 d峄 d脿ng h啤n!

馃崈 Chi岷縯 xu岷 tr谩i d峄゛: t岷 c岷 gi谩c no l芒u, h岷 ch岷 l瓢峄g th峄ヽ 膬n 膽瓢a v脿o c啤 th峄.

鈾伙笍ActivAMP chi岷縯 xu岷 t峄 c芒y Gi岷 c峄 lam 鈥 nguy锚n li峄噓 nh岷璸 kh岷﹗ t峄 H脿n Qu峄慶 gi煤p t膬ng 膽峄憈 ch谩y m峄, 峄ヽ ch岷 t峄昻g h峄 Lipid v脿 gi岷 d峄 tr峄 ch岷 b茅o trong c啤 th峄.

鈾(hi峄噓 qu岷 gi岷 ch岷 b茅o trong c啤 th峄 c峄 chi岷縯 xu岷 ActivAMP 膽茫 膽瓢峄 C峄 an to脿n v峄 D瓢峄 v脿 Th峄眂 ph岷﹎ H脿n Qu峄慶 ch峄﹏g nh岷璶).

鈾 OliCOS庐 鈥 nguy锚n li峄噓 nh岷璸 kh岷﹗ t峄 H脿n Qu峄慶: gi煤p c啤 th峄 h岷 ch岷 h岷 thu ch岷 b茅o v脿 tinh b峄檛, t峄 膽贸 ng膬n ch岷穘 s峄 h矛nh th脿nh m峄 tr岷痭g.

Nhi峄乽 chuy锚n gia 膽谩nh gi谩 d峄゛ l脿 m峄檛 gi岷 ph谩p gi岷 c芒n t峄 nhi锚n an to脿n v脿 hi峄噓 qu岷. Sau 膽芒y l脿 c谩c nguy锚n nh芒n t岷 sao d峄゛ c贸 t谩c d峄g gi煤p b岷 duy tr矛 v贸c d谩ng thon g峄峮:

馃崓 D峄゛ ch峄゛ bromelain: Bromelain l脿 m峄檛 lo岷 enzyme ph芒n gi岷 protein, gi煤p gi岷 s瓢ng (vi锚m). T矛nh tr岷g vi锚m g芒y t膬ng c芒n khi岷縩 cho hormone leptin ki峄僲 so谩t c芒n n岷穘g k茅m hi峄噓 qu岷.

Leptin l脿 m峄檛 hormone 膽瓢峄 t岷 ra ch峄 y岷縰 b峄焛 c谩c t岷 b脿o m峄 gi煤p 膽i峄乽 ch峄塶h c芒n b岷眓g n膬ng l瓢峄g b岷眓g c谩ch 峄ヽ ch岷 c啤n 膽贸i.

馃崓 D峄゛ h峄 tr峄 膽瓢峄漬g ti锚u h贸a: C谩c ch岷 enzyme , d瓢峄g ch岷 th峄眂 v岷璽 phytonutrients c贸 trong d峄゛ gi煤p l脿m s岷h ru峄檛 v脿 l脿m gi岷 c岷 gi谩c 膽岷 h啤i.

Ch岷 bromelain c贸 trong d峄゛ c农ng gi煤p h岷 th峄 ch岷 dinh d瓢峄g v脿 l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh 膽脿o th岷, t峄 膽贸 gi煤p 峄ヽ ch岷 c岷 gi谩c th猫m 膬n trong th峄漣 gian d脿i.

馃崓 D峄゛ gi煤p b岷 no l芒u: D峄゛ r岷 gi脿u vitamin, kho谩ng ch岷, ch岷 x啤 v脿 d瓢峄g ch岷 th峄眂 v岷璽 phytonutrients, gi煤p l脿m 膽岷 d岷 d脿y v脿 t岷 c岷 gi谩c no l芒u.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question