Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Thach linh chi

Thach linh chi

Regular price $39.00 USD
Regular price Sale price $39.00 USD
Sale Sold out

U峄憂g n瓢峄沜 linh chi t谩o 膽峄

膼岷痯 m岷穞 n岷 linh chi

M脿 kh么ng 膬n #th岷h_linh_chi

C贸 pai l脿 ch瓢a 膽峄搉g b峄 kh么ng 岷?

Gi峄沬 thi峄噓 t峄沬 c谩c b岷 m贸n m峄沬 si锚u si锚u ngon m脿 si锚u b峄 d瓢峄g nh茅 nh茅!!!

鉂団潎鉂囷笍TH岷燙H LINH CHI N脷I H脌N QU峄怌馃巵馃巵馃巵

#Korea_Lingzhi_Mushroom_Jelly)

th脿nh ph岷 ch铆nh l脿 linh chi n煤i 膽峄, k岷縯 h峄 c谩c lo岷 th岷 d瓢峄 nh瓢 t谩o 膽峄, 膽瓢啤ng quy, cam th岷, 膽峄媋 ho脿ng, ho脿ng k矛, c峄 k岷.. v峄沬 c谩c th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n ch峄゛ nhi峄乽 vitamin, kho谩ng ch岷 v脿 protein t峄憈 cho c啤 th峄 gi煤p 膽岷 b岷 膽峄 ch岷 v脿 n芒ng cao s峄ヽ kh峄廵, ng膬n ng峄玜 s峄 m峄噒 m峄廼 v脿 c谩c b峄噉h l媒 m茫n t铆nh.

鉁嶁湇鉁岰么ng d峄g

鉂噒峄憈 cho th岷璶 v脿 t煤i m岷璽

鉂嘒i煤p b峄搃 b峄 s峄ヽ kh峄廵, n芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, gi岷 c膬ng th岷硁g m峄噒 m峄廼, ng膬n ng峄玜 t矛nh tr岷g suy gi岷 tr铆 nh峄

鉂嘋h峄憂g suy nh瓢峄 th岷 kinh, th煤c 膽岷﹜ tu岷 ho脿n m谩u, h峄 tr峄 膽i峄乽 ho脿 huy岷縯 谩p

鉂嘥h煤c 膽岷﹜ v脿 c芒n b岷眓g h峄 ti锚u ho谩

鉂嘥i锚u 膽峄檆 gan, b峄 m谩u, gi煤p 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄

鉂嘒i煤p ph貌ng ch峄憂g c谩c lo岷 b峄噉h t岷璽 nh瓢 ti峄僽 膽瓢峄漬g, m峄 m谩u, gan nhi峄卪 m峄.

鉂嘥膬ng c瓢峄漬g kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h, gi煤p ng瓢峄漣 g岷 y岷縰 膬n ngon ng峄 y锚n, c芒n b岷眓g th峄 tr岷g

鉂嘋h峄憂g l茫o h贸a, l脿m cho l脿n da t瓢啤i s谩ng h峄搉g h脿o kh峄廵 kho岷痭,

馃尮馃尮C谩ch d霉ng: ng脿y d霉ng 1 膽岷縩 2 t煤i, 膬n tr瓢峄沜 ho岷穋 sau 膬n 膽峄乽 膽c( b岷 qu岷 n啤i tho谩ng m谩t)

#Th岷h_linh_chi

#鞓侅氩勳劘鞝るΜ鞀ろ嫳

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question