Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Thach nghe Daily Curcumin

Thach nghe Daily Curcumin

Regular price $50.00 USD
Regular price $65.00 USD Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
鉁 TH岷燙H NGH峄 DAILY CURCUMIN V峄 XO脌I - D峄 膫N H茽N, H岷 THU T峄怲 H茽N 鉁

鉁 饾悡饾悺饾悮蹋饾悳饾悺 饾惂饾悹饾悺饾悶蹋虃 饾悆饾悮饾悽饾惀饾惒 饾悅饾惍饾惈饾悳饾惍饾惁饾悽饾惂 膽瓢峄 b脿o ch岷 d瓢峄沬 d岷g th岷h, l脿 t峄昻g h峄 c峄 tinh ch岷 curcmin v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 nano si锚u nh峄 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g h岷 th峄 cho c啤 th峄 t峄憈 h啤n, nhanh h啤n v脿 hi峄噓 qu岷 h啤n

鉁 K岷縯 h峄 c霉ng v峄 Xo脿i 膽em l岷 m峄檛 h瓢啤ng v峄 d峄 u峄憂g, ph霉 h峄 h啤n cho m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g

鉁 V峄沬 s峄 k岷縯 h峄 gi峄痑 60mg tinh ngh峄 nano c霉ng 30% tinh ch岷 xo脿i nguy锚n ch岷 c么 膽岷穋 kh么ng ch峄 膽em 膽岷縩 h瓢啤ng v峄 d峄 膬n h啤n m脿 c貌n gi煤p b峄 sung th锚m nhi峄乽 d瓢峄g ch岷, vitamin h啤n cho c啤 th峄

鉁 Ngo脿i ra, 饾悡饾悺饾悮蹋饾悳饾悺 饾惂饾悹饾悺饾悶蹋虃 饾悆饾悮饾悽饾惀饾惒 饾悅饾惍饾惈饾悳饾惍饾惁饾悽饾惂 c貌n gi煤p c啤 th峄 ph貌ng ng峄玜 ung th瓢, b岷 v峄 h峄 tim m岷h, ph貌ng ch峄憂g v脿 ng膬n ng峄玜 c谩c b峄噉h v峄 膽岷 tr脿ng, d岷 d脿y, b岷 v峄 ch峄ヽ n膬ng gan...

鉁 Curcumin c貌n l脿 ho岷 ch岷 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄, ng膬n ng峄玜 suy gi岷 tr铆 nh峄 峄 ng瓢峄漣 gi脿

鉁 Gi煤p c啤 th峄 t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, l脿 s岷 ph岷﹎ b岷 v峄 v脿 ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 kh么ng th峄 thi岷縰 ngay gi峄痑 m霉a d峄媍h

鉁 饾悡饾悺饾悮蹋饾悳饾悺 饾惂饾悹饾悺饾悶蹋虃 饾悆饾悮饾悽饾惀饾惒 饾悅饾惍饾惈饾悳饾惍饾惁饾悽饾惂 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ ch膬m s贸c s岷痗 膽岷筽 an to脿n, hi峄噓 qu岷 cho ch峄 em ph峄 n峄痑. Kh么ng ch峄 gi煤p m峄 n谩m, m峄 th芒m, x贸a m峄 c谩c n岷縫 nh膬n, r岷 da m脿 c貌n gi煤p s谩ng da, 膽em l岷 m峄檛 l脿n da h峄搉g h脿o, t瓢啤i tr岷

馃敯 饾悡饾悺饾悮蹋饾悳饾悺 饾惂饾悹饾悺饾悶蹋虃 饾悆饾悮饾悽饾惀饾惒 饾悅饾惍饾惈饾悳饾惍饾惁饾悽饾惂 s峄 d峄g r岷 膽啤n gi岷. Ch峄 c岷 b贸c ra v脿 d霉ng tr峄眂 ti岷縫 v么 c霉ng ti峄噉 l峄. Ngon h啤n khi 膽峄 ng膬n m谩t t峄 l岷h.

馃搶 膼峄 t膬ng hi峄噓 qu岷 s岷 ph岷﹎, n锚n s峄 d峄g 2 g贸i m峄梚 ng脿y v脿o s谩ng v脿 t峄慽. 膼岷穞 h脿ng ngay h么m nay 膽峄 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g 膽i峄乽 tuy峄噒 v峄漣 m脿 饾悡饾悺饾悮蹋饾悳饾悺 饾惂饾悹饾悺饾悶蹋虃 饾悆饾悮饾悽饾惀饾惒 饾悅饾惍饾惈饾悳饾惍饾惁饾悽饾惂 膽em l岷 cho c啤 th峄 nh茅!

鈾ワ笍 C岷 啤n b岷 v矛 膽茫 ch峄峮 Celinebeautymyths trong mu么n ng脿n l峄盿 ch峄峮 鈾ワ笍

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃挐 膼峄玭g qu锚n Like, Follow Page ngay 膽峄 膽贸n xem nhi峄乽 th么ng tin b峄 铆ch v峄 s峄ヽ kh峄廵 v脿 l脿m 膽岷筽!
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question