Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Thanh lan nhuc moi Hisamitsu japan

Thanh lan nhuc moi Hisamitsu japan

Regular price $30.00 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

Ng瓢峄漣 gi脿,ng瓢峄漣 膽au 膽瓢峄 t岷穘g c谩i n猫 s瓢峄沶g l岷痬 lu么n 谩鉁↙膬n gi岷 膽au Hisamitsu Salonpas- hay c貌n g峄峣 l脿 salonpas d岷g l膬n, sp h脿ng 膽岷 t岷 Nh岷璽 b岷, b谩n ch岷 tr锚n to脿n Ch芒u 脕 v脿 th岷 gi峄沬鉁

馃尭馃尭C么ng d峄g:

馃崈D岷 xoa b贸p Hisamitsu Salonpas c贸 t谩c d峄g kh谩ng vi锚m, gi岷 膽au trong c谩c tr瓢峄漬g h峄:

鉁旓笍膼au nh峄ヽ x瓢啤ng, th岷 kh峄沺, 膽au do vi锚m kh峄沺

鉁旓笍膼au l瓢ng, b岷 vai, c谩nh tay, 膽au l瓢ng, c峄﹏g c峄, kh贸 v岷璶 膽峄檔g

鉁旓笍膼au m峄廼 c啤 do v岷璶 膽峄檔g qu谩 s峄ヽ

鉁旓笍Bong g芒n, b岷 t铆m do ch岷 th瓢啤ng

鉁旓笍Chu峄檛 r煤t ho岷穋 t锚 c贸ng nh岷

馃崈D岷 mang t谩c d峄g nhanh, tinh d岷 th岷 t峄憈, kh么ng g芒y nh峄漬 d铆nh kh贸 ch峄媢 khi b么i.

馃崈Th铆ch h峄 cho ng瓢峄漣 l峄沶 tu峄昳, ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n v岷璶 膽峄檔g n岷穘g, v岷璶 膽峄檔g vi锚n th峄 thao, ng瓢峄漣 b峄 ch岷 th瓢啤ng.

馃崈M峄檛 chai d岷 xoa b贸p gi岷 膽au l脿 v么 c霉ng c岷 thi岷縯 trong t峄 thu峄慶 gia 膽矛nh, ti峄噉 l峄 v脿 hi峄噓 qu岷 cho m峄峣 ng瓢峄漣.

馃尭馃尭漂u 膽i峄僲 c峄 s岷 ph岷﹎:

馃憠馃徎Thi岷縯 k岷 chai c贸 膽岷 l膬n gi煤p ki峄僲 so谩t l瓢峄g d岷 s峄 d峄g, kh么ng g芒y d瓢 th峄玜, b锚n c岷h 膽贸, b岷 c贸 th峄 d峄 d脿ng 膽瓢a d岷 膽岷縩 c谩c v霉ng khu岷 nh瓢 峄 sau vai, l瓢ng,.. m脿 kh么ng c岷 s峄 gi煤p 膽峄 c峄 ng瓢峄漣 kh谩c.

馃憠馃徎S峄 d峄g chai l膬n xoa b贸p Hisamitsu gi煤p b岷 gi岷 kh岷 n膬ng ti岷縫 x煤c d岷 峄 b脿n tay, 膽岷 l膬n v峄玜 gi煤p cho t矛nh 膽岷 th岷﹎ th岷 t峄憈, gi煤p l脿m gi岷 膽au nhanh h啤n.

馃憠馃徎So v峄沬 cao d谩n, th脿nh ph岷 c峄 D岷 xoa b贸p Hisamitsu kh么ng m岷 thay 膽峄昳, tuy nhi锚n v峄沬 d岷g tinh d岷, s岷 ph岷﹎ s岷 mang hi峄噓 qu岷 t峄憈 h啤n v矛 th岷﹎ th岷 nhanh qua da, b岷 c贸 th峄 b么i l岷 nhi峄乽 l岷 khi c岷 thi岷縯, gi岷 thi峄僽 t峄慽 膽a nguy c啤 b峄 d峄 峄﹏g da ho岷穋 b铆 da nh瓢 khi d谩n.

馃憠馃徎H脿m l瓢峄g ho岷 ch岷 gi岷 膽au trong chai Hisamitsu cao, hi峄噓 qu岷 t峄慽 膽a tr锚n m峄峣 tr瓢峄漬g h峄 膽au nh峄ヽ x瓢啤ng kh峄沺 g芒n c啤, d芒y ch岷眓g.

馃憠馃徎S岷 ph岷﹎ c贸 m霉i tinh d岷 b岷 h脿 v么 c霉ng d峄 ch峄媢.

鉃栤灃

馃尭馃尭Th脿nh ph岷:

- Glycol salicylate - 3.0g

- Baniriruamido - 0.015g - Glycyrrhetinic axit - 0.05g

- Acid nicotinic benzyl ester - 0.02g

- Tinh d岷 b岷 h脿 - 5.0g

鉃栤灃

馃尭H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

Tr峄眂 ti岷縫 l膬n, xoa ngo脿i da. Kh么ng b么i l锚n c谩c v岷縯 th瓢啤ng h峄.

www.CelineBeautyMyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question