Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Thuoc bo nao Kwangdong

Thuoc bo nao Kwangdong

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com
鈽楾HU峄怌 B峄 N脙O H脙NG KWANGDONG 馃崁

馃挌C么ng d峄g馃挌

馃敼gi煤p b峄 sung m谩u n茫o
馃敼t膬ng c瓢峄漬g tr铆 nh峄
馃敼gi煤p m谩u l锚n n茫o l瓢u th么ng t峄憈
馃敼膽i峄乽 h貌a huy岷縯 谩p
馃敼h峄 mi峄卬 d峄媍h hi峄噉 t瓢峄g ch岷 m谩u n茫o
馃敼ch峄痑 膽au 膽岷 ti峄乶 膽矛nh
馃敼膽au 膽岷 kinh ni锚n
馃敼ch峄痑 ch峄﹏g b峄噉h hay qu锚n
馃敼gi煤p tu岷 ho脿n h峄 th岷 kinh
馃敼b岷 v峄 m岷h m谩u n茫o
馃敼gi岷 suy nh瓢峄 d芒y th岷 kinh

www.celinebeautymyths.com

- D脿nh cho ng瓢峄漣 膽au 膽岷 膽au ti峄乶 膽矛nh , m岷 t岷璸 trung, tr铆 nh峄 k茅m, tay ch芒n l岷h, m谩u huy岷縯 k l瓢u th么ng

鈾︼笍鈾︼笍鈾︼笍 Thu峄慶 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 l谩 ng芒n h岷h , k岷絤, 膽岷璾 n脿nh, s芒m n煤i ...
- V脿 nhi峄乽 vitamin nh瓢 vitaminA, vitamin B2, vitamin B6 v峄沬 nhi峄乽 th脿nh ph岷 d瓢峄g ch岷 kh谩c ...

馃槏 L谩 ng芒n h岷h gi煤o c岷 thi峄噉 kh岷 n膬ng ghi nh峄, c岷 thi峄噉 m谩u l瓢u th么ng l锚n n茫o
馃槏 VitaminA gi煤p th峄 gi谩c th铆ch 峄﹏g t峄憈 v峄沬 c谩c v霉ng 谩nh s谩ng k茅m. Gi煤p duy tr矛 kh岷 n膬ng h矛nh th脿nh ni锚m m岷 v脿 da, ph谩t tri峄僴 t岷 b脿o bi峄僽 b矛
馃槏 VitaminB2 h矛nh th脿nh n膬ng l瓢峄g cho c啤 th峄
馃槏 VitaminB6 duy tr矛 ch岷 膽岷, protein, axitamin v脿 tu岷 ho脿n m谩u
馃槏 K岷絤 h峄 tr峄 vi峄嘽 ph芒n t谩ch t岷 v脿o v脿 t膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h

www.celinebeautymyths.com

馃挜馃挜C谩ch d霉ng : M峄梚 ng脿y u峄憂g 1 l岷, m峄梚 l岷 1 vi锚n .H峄檖 120v d霉ng trong 4 th谩ng

馃専馃専馃専 Ch煤 媒 : Nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 c贸 b峄噉h d峄 峄﹏g , tr岷 nh峄, ph峄 n峄痑 mang thai, ph峄 n峄痑 膽ang cho con b煤, nh峄痭g ng瓢峄漣 m峄沬 ph岷玼 thu岷璽 xong n锚n h峄廼 媒 ki岷縩 b谩c s末 tr瓢峄沜 khi s峄 d峄g

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question