Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Thuoc no nguc Genie Boom fat

Thuoc no nguc Genie Boom fat

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out
BOOM FAT YLINE GENIE plus 2020 -

Vi锚n n峄 ng峄眂 chi岷縯 xu岷 100% thi锚n nhi锚n d脿nh chuy锚n d峄g trong B峄哊H VI脢N TH岷狹 M峄 H脌N QU峄怌, 膽岷穋 bi峄噒 l脿nh t铆nh v脿 kh么ng 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kho岷 nh茅, h脿ng Genie th矛 mn y锚n t芒m r峄搃 ,s峄 ko m.u.a 膽瓢峄 thui ch峄 膽峄玭g s峄 ko hi峄噓 qu岷 岷 hihi

鈿狅笍VI脢N U峄怤G N峄 NG峄癈 GENIE BOOM FAT YLINE plus 2020 60v

馃敟Genie Boom Fat Yline 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 ch峄 y岷縰 t峄 c谩c th脿nh ph岷 th岷 d瓢峄 t峄 thi锚n nhi锚n c贸 t谩c d峄g k铆ch th铆ch m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n n峄檌 ti岷縯 t峄 n峄, b峄 sung estrogen v脿 c谩c vitamin gi煤p duy tr矛 s峄 t瓢啤i tr岷 cho l脿n da 峄 V1, l脿m s膬n ch岷痗 V1 cho c谩c ch峄 em

馃尭T膬ng size v貌ng m峄檛 hi峄噓 qu岷
馃尭T膬ng c谩c t岷 b岷 m么 bi峄僽, t膬ng s峄 膽脿n h峄搃 & s膬n ch岷痗 t峄 nhi锚n
馃尭Xo谩 b峄 v岷縯 th芒m s岷
馃尭C岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g ch岷 x峄
馃尭Gi岷 膽au c谩c tri峄噓 ch峄﹏g th峄漣 k峄 kinh nguy峄噒
馃尭C岷 thi峄噉 l脿n da, m谩i t贸c kho岷 & l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o ho谩 da
馃尭Ng膬n ng峄玜 b峄噉h t峄 b锚n trong & ph貌ng ung th瓢 V1

馃尫H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:
M峄梚 ng脿y u峄憂g 2 vi锚n v脿o m峄梚 s谩ng v脿 t峄慽 sau khi 膬n 30 ph煤t 鈿狅笍Kh么ng d霉ng cho ph峄 n峄 c贸 thai ho岷穋 cho con b煤
Khi th岷 ok r峄搃 u峄憂g 1 鈥 2v tr瓢峄沜 khi ng峄 膽峄 duy tr矛 岷

Made in Korea
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question