Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myths

Tra bua LG(28 g贸i)

Tra bua LG(28 g贸i)

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

馃崘 Tr脿 B瓢a giam can ohui m峄沬 nh岷 2023

鈴 M峄梚 ng脿y 1 ly gi岷 kh谩t BAO NGON lu么n 岷 馃崐
鈴 膼峄U 膼岷禢 2 g贸i m峄梚 ng脿y GI岷.M M峄, TH岷 膼峄楥 C茽 TH峄 v脿 gi煤p gi岷.m l瓢峄g ch岷 b茅o dung n岷 v脿o c啤 th峄 膽c t峄慽 膽a lu么n 岷 !!

鉂 TR脌 B漂脌 聽GI岷.M C脗.N LG M峄欼 RA H脿n Qu峄慶 v峄玜 GI岷.M C脗.N AN TO脌N l岷 v峄玜 膼岷窹 DA t峄檌 g矛 kh么ng th峄 馃槏

鈴 Tr脿 gi岷.m c芒.n b瓢峄焛 v峄 ng峄峵 thanh r岷 chi l脿 d峄 u峄憂g, M脵A N脌Y CHO TH脢M 膼脕 v脿o u峄憂g c峄 g峄峣 l脿 t峄塶h c岷 ng瓢峄漣, u峄憂g em n贸 膽岷 b岷 nghi峄乶 lu么n 岷, nam n峄 u峄憂g 膽瓢峄 h岷縯 馃憤馃徎

鈽 TR脌 GI岷.M C脗.N B漂A lgH脌N QU峄怌 VITA - chi岷縯 xu岷 100% t峄 b瓢峄焛 gi煤p:
膼峄憈 ch谩y m.峄 th峄玜, gi岷.m c芒.n hi峄噓 qu岷
鉃 Gi岷 m峄 trong m谩u
鉃 Gi岷 膽峄檆 gan, thanh l峄峜 c啤 th峄
鉃 Cung c岷 Vitamin gi煤p 膽岷筽 da, ch峄憂g l茫o ho谩
鉃 Gi岷.m c芒.n AN TO脌N c贸 th峄 d霉ng 膽瓢峄 cho nh峄痭g m岷 b峄塵 s峄痑 膽ang cho con b煤 nh茅 岷

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question