Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Tra buoi giam can Teazen (30 g贸i)

Tra buoi giam can Teazen (30 g贸i)

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
馃挒Tr脿 B瓢峄焛 Gi岷 C芒n H脿n Qu峄慶 Teazen, Teazen l脿 t岷璸 膽o脿n chuy锚n v峄 sx tr脿 c峄 H脿n nha c岷 nh脿.

www.celinebeautymyths.com

馃拫Kh么ng c贸 ch岷 膽峄檆 h岷 n锚n u峄憂g thay n瓢峄沜 nha c岷 nha
馃崜 PHA N漂峄欳 L岷燦H NHANH CH峄 5 L岷瓹 NH岷 LA TAN 膼峄U鉂
馃ウNg膬n Ng峄玜 chuy峄僴 h贸a m峄 th峄玜 , ng膬n ch岷穘 c谩c t岷 b脿o m峄 h矛nh th脿nh huy岷縯 m岷h m峄沬 .
馃ウ膼脿o th岷 v脿 膽峄憈 ch谩y m峄 th峄玜
馃ウCung c岷 vitamin, gi煤p c啤 th峄 c芒n b岷眓g 膽峄搉g th峄漣 gi煤p th岷 膽峄檆, thanh l峄峜 v脿 l脿m 膽岷筽 da
馃ウGi煤p h峄 tr峄 ti锚u h贸a , k铆ch th铆ch ti锚u h贸a , gi岷 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g kh贸 ch峄媢 v峄 ti锚u h贸a.
馃ウGi岷 chuy峄僴 h贸a 膽瓢峄漬g th脿nh ch岷 b茅o, l脿m cho c谩c t岷縯 b脿o mo m峄 nh峄 h啤n v脿 gi岷 qu谩 tr矛nh t峄昻g h峄 Choslesterol x岷 b锚n trong c啤 th峄.

馃槏 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:
馃憠Pha 膽岷璵 膽岷穋: pha 1 g贸i (5g) v峄沬 250ml n瓢峄沜 l峄峜 (c贸 th峄 pha n瓢峄沜 l岷h) v脿 l岷痗 膽峄乽.
馃憠Pha lo茫ng: pha 1 g贸i (5g) v峄沬 500ml n瓢峄沜 l峄峜 (c贸 th峄 pha n瓢峄沜 l岷h) v脿 l岷痗 膽峄乽.
馃憠M峄檛 ng脿y d霉ng 2- 3 g贸i.


馃ウ馃ガ馃馃尪Ch岷 膽峄 膬n:
馃挧 T膬ng kh岷﹗ ph岷 rau xanh ch岷 x啤
馃挧 Kh么ng n锚n 膬n c谩c 膽峄 膬n nhanh - 膽峄 ng峄峵 - nhi峄乽 m峄 v脿o bu峄昳 t峄慽 - tr瓢峄沜 khi 膽i ng峄
馃挧膫n l瓢峄g tinh b峄檛 h岷眓g ng脿y h峄 l媒

www.celinebeautymyths.com

鉀旓笍 L漂U 脻 KHI U峄怤G TR脌 TEAZEN TRONG QU脕 TR脤NH GI岷 C脗N!
- 膫n 膽峄 b峄痑
- Ng峄 膽峄 gi岷
- H岷 ch岷 膬n tinh b峄檛 v脿 膽瓢峄漬g l岷 tuy nhi锚n kh么ng 膽瓢峄 b峄
- Gi峄 tinh th岷 tho岷 m谩i
- C岷痶 m峄峣 h矛nh th峄ヽ 膬n v岷穞, ho岷穋 膬n 膽锚m, n岷縰 b岷 kh么ng th峄 ng峄玭g 膬n v岷穞 膽瓢峄 th矛 h茫y 膬n d瓢a chu峄檛, b瓢峄焛,...
N岷縰 l脿m 膽瓢峄 nh瓢 v岷瓂 b岷 膽茫 ho脿n th脿nh 80 % qu谩 tr矛nh gi岷 c芒n r峄搃 !
B岷 n脿o c贸 th峄漣 gian t岷璸 luy峄噉 th矛 s岷 gi岷 nhanh h啤n, nh瓢ng 膽峄玭g t岷璸 qu谩 s峄ヽ, t谩c d峄g s岷 ng瓢峄 l岷 膽贸 .
h峄檖 30 g贸i.

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question