Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Tra dau den Orihiro

Tra dau den Orihiro

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
Sale Sold out

馃挴馃挴馃挴 TR脌 膼岷琔 膼EN ORIHIRO馃挴馃挴馃挴

THANH L峄孋 C茽 TH峄 - TI峄俇 膼漂峄淣G - HUY岷綯 脕P - GI岷 NGUY C茽 膼峄楾 QU峄 - GI岷 B脡O

馃尭 L峄 脥CH T峄 TR脌_膼岷琔_膼EN_ORIHIRO

鉁吥愥涵u 膽en l脿m gi岷 l瓢峄g 膽瓢峄漬g c啤 th峄 h岷 th峄, ki峄僲 so谩t cholesterol v脿 l瓢峄g 膽瓢峄漬g trong m谩u. Ng瓢峄漣 b峄 ti峄僽 膽瓢峄漬g v脿 huy岷縯 谩p cao c农ng c贸 th峄 d霉ng tr脿 膽岷璾 膽en 膽峄 ki峄僲 so谩t b峄噉h.

鉁匯岷 t峄憈 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 th岷璶 y岷縰, phong th岷 t锚 li峄噒, th岷 kh峄沺 ho岷穋 c谩c b峄噉h l峄 lo茅t.

鉁 Gi岷 b茅o

膼岷璾 膽en c贸 ch峄゛ m峄檛 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a g峄峣 l脿 anthocyanin. N贸 c贸 kh岷 n膬ng b岷 v峄 c啤 th峄 ch峄憂g l岷 b峄噉h t岷璽 v脿 c农ng c贸 t谩c d峄g ph貌ng ch峄憂g ung th瓢. Theo T岷 ch铆 D瓢峄 Th峄眂 ph岷﹎, anthocyanin c贸 m峄檛 t谩c d峄g c峄眂 k峄 qu媒 gi谩: h岷 th峄 ch岷 b茅o ra kh峄廼 c啤 th峄. Gi岷 c芒n ch瓢a bao gi峄 膽啤n gi岷 h啤n

鉁匱hanh l峄峜, gi岷 膽峄檆 c啤 th峄, l脿m 膽岷筽 da, tr峄 m峄 v脿 ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a.

鉁 Ch峄゛ r岷 nhi峄乽 axit amin, vitamin quan tr峄峮g nh瓢 vitamin A, B1, B2 v脿 m峄檛 s峄 lo岷 kho谩ng ch岷 kh谩c.

鉁匥ho谩ng ch岷 vi l瓢峄g molypden 鈥 m峄檛 th脿nh ph岷 c峄 enzyme sulfile oxidate trong 膽岷璾 膽en r岷 hi峄噓 qu岷 膽峄 kh峄 膽峄檆 sulfates cho c啤 th峄. H贸a ch岷 n脿y c贸 nhi峄乽 trong th峄眂 ph岷﹎ ch岷 bi岷縩 s岷祅, g芒y 膽au 膽岷, t膬ng nh峄媝 tim ho岷穋 r峄慽 lo岷 ch煤 媒.

鉁匱rung h貌a hormocystein. Trong khi 膽贸, hormocystein l岷 l脿 m峄檛 lo岷 axit amin g芒y ra b岷 l峄 trong qu谩 tr矛nh chuy峄僴 h贸a v脿 l脿m t膬ng nguy c啤 膽峄檛 qu峄, nguy c啤 m岷痗 b峄噉h tim v脿 nhi峄乽 th峄 b峄噉h kh谩c li锚n quan 膽岷縩 h峄 tim m岷h.

鉁匳峄沬 h脿m l瓢峄g ch岷 x啤 kh谩 cao, tr脿 膽岷璾 膽en c貌n gi煤p nhu岷璶 tr脿ng, l峄 ti峄僽, ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g b岷 n脿o 膽ang b峄 t谩o b贸n, kh贸 ti锚u.

鉁吥愥粦i v峄沬 c谩c b脿 m岷 膽ang mang thai v脿 cho con b煤, tr脿 膽岷璾 膽en gi煤p b峄 sung s岷痶, folate. Tuy nhi锚n, v岷玭 n锚n h峄廼 媒 ki岷縩 b谩c s峄 tr瓢峄沜 khi s峄 d峄g nh茅.

鉃★笍C谩ch d霉ng :

- 1 g贸i pha 膽瓢峄 500 ml n瓢峄沜 . 膼峄 1 g贸i trong 岷 tr脿 , h茫m n瓢峄沜 s么i 15-30p 膽峄 tr脿 ra h岷縯 .

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question