Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Tra Orihiro Genpi Tea giam mo (60goi)

Tra Orihiro Genpi Tea giam mo (60goi)

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out
TR脌 GI岷 M峄 B峄G - NG膫N - LO岷營 B峄 M峄 TH峄狝 - GENPI TEA ORIHIRO ( Nh岷璽)

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

M岷 n脿ng ph岷 ng峄搃 nhi峄乽, 铆t v岷璶 膽峄檔g, 膬n u峄憂g th岷 th瓢峄漬g n锚n t矛m hi峄僽 s岷 ph岷﹎ n脿y nh茅. N贸 c贸 c么ng d峄g r岷 t峄憈 v峄玜 l脿 th峄ヽ u峄憂g nh芒m nhi khi l脿m vi峄嘽 v脿 v峄玜 gi岷 c芒n t峄憈 s峄ヽ kh峄廵 n峄痑 岷!

馃尶 Th脿nh ph岷 :


Trong m峄梚 g贸i tr脿 Genpi g峄搈 c谩c lo岷 th岷 m峄檆:
- Tr脿 么 long
- H峄搉g tr脿 Nam Phi
- Chi岷縞 xu岷 l谩 t谩o
- Chi岷縞 xu岷 d芒y th矛a canh
- L谩 c芒y 膽峄 tr峄峮g
- Chi岷縞 xu岷 h岷 媒 d末

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

鉁碈么ng d峄g c峄 em n贸:
- Genpi tea h峄 tr峄 l脿m 膽峄憈 ch谩y m峄 th峄玜 nh峄痭g v霉ng kh贸 gi岷 nh瓢 v霉ng b峄g d瓢峄沬, b岷痯 tay, b岷痯 膽霉i .
- Thanh l峄峜 c啤 th峄, gi煤p da m峄媙 m脿ng, ng峄 ngon gi岷 .
- Gi岷 l瓢峄g cholesterol trong m谩u.
- H岷 ch岷 m峄 nh峄峵, m岷玭 ng峄゛ tr锚n da v脿 kh谩ng vi锚m.
- T峄憈 cho ng瓢峄漣 b茅o ph矛 v脿 ti峄僽 膽瓢峄漬g.
馃憠Trong m峄梚 g贸i to c贸 60 t煤i l峄峜 r岷 ti峄噉 l峄. D霉ng trong 2 th谩ng lu么n nha 馃槏

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com

馃挗C谩ch pha tr脿:
鈻狹峄梚 ng脿y pha 1 t煤i l峄峜 v峄沬 500ml n瓢峄沜 s么i h茫m trong v貌ng 5-10p l脿 d霉ng 膽瓢峄.

鈻猆峄憂g thay cho n瓢峄沜 l峄峜 m峄梚 ng脿y v脿 d霉ng duy tr矛 s峄 d峄g m峄峣 ng瓢峄漣 s岷 th岷 c啤 th峄 thay 膽峄昳 kh谩c bi峄噒.

鈻猅r脿 r岷 d峄 u峄憂g v峄 th啤m kh么ng kh贸 ch峄媢 nh茅

鉁堬笍Free ship
www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question