Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Vien uong chong nang Bella The Sun

Vien uong chong nang Bella The Sun

Regular price $50.00 USD
Regular price Sale price $50.00 USD
Sale Sold out
H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g

- U峄憂g 01 vi锚n/ng脿y n岷縰 kh么ng ti岷縫 x煤c v峄沬 谩nh n岷痭g nhi峄乽.

- U峄憂g 02 vi锚n/ng脿y n岷縰 膽i t岷痬 bi峄僴, ch啤i goft ho岷穋 ho岷 膽峄檔g li锚n t峄 ngo脿i tr峄漣 tr锚n 4h.

- U峄憂g tr瓢峄沜 khi ra n岷痭g 30-60 ph煤t

- B岷 qu岷 s岷 ph岷﹎ n啤i kh么 r谩o, tr谩nh 谩nh n岷痭g tr峄眂 ti岷縫.

- N锚u u峄憂g li锚n t峄 li峄噓 tr矛nh 3-5 th谩ng, u峄憂g 膽峄乽 膽岷穘 h脿ng ng脿y 膽峄 膽岷 b岷 hi峄噓 qu岷 s峄 d峄g.

- 膼峄 膽岷 b岷 hi峄噓 qu岷 t峄慽 瓢u n锚n s峄 d峄g kem ch峄憂g n岷痭g, 膽峄檌 m农 n贸n ho岷穋 mang 么 khi ra ngo脿i tr峄漣 trong kho岷g th峄漣 gian 10h-15h.

V矛 sao n锚n ch峄峮 vi锚n u峄憂g ch峄憂g n岷痭g Bella The Sun?

- Th脿nh ph岷 膽茫 膽瓢峄 c么ng nh岷璶 khoa h峄峜 c岷 qu峄慶 t岷.

- C么ng th峄ヽ 膽峄檆 quy峄乶 v瓢峄 tr峄檌 膽瓢峄 ki峄僲 膽峄媙h l芒m s脿ng v峄沬 c么ng d峄g 3 trong 1, ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da.

- C么ng th峄ヽ b岷 v峄 v脿 l脿m 膽岷筽 da 24/24, kh岷痗 ph峄 c谩c nh瓢峄 膽i峄僲 c峄 kem ch峄憂g n岷痭g, kh么ng g芒y b铆 da v脿 g芒y m峄, kh么ng k铆ch 峄﹏g.

- Hi峄噓 qu岷 ngay t峄 li峄乽 d霉ng 膽岷 ti锚n. Li峄乽 l瓢峄g s峄 d峄g h脿ng ng脿y th岷.

- Xu岷 x峄 ho脿n to脿n t峄 Nh岷璽 B岷, an to脿n cho s峄ヽ kh峄廵, kh么ng g芒y t谩c d峄g ph峄.

鉂わ笍鉂わ笍C么ng d峄g v瓢峄 tr峄檌

膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g

Th脿nh ph岷 ch铆nh

- C么ng ngh峄 膽峄檆 quy峄乶

- Ch峄憂g n岷痭g n峄檌 sinh cho da m岷穞 v脿 to脿n th芒n.

- Ph峄 h峄搃 t岷 b脿o da b峄 t峄昻 th瓢啤ng, k铆ch ho岷 c啤 ch岷 b岷 v峄 da to脿n di峄噉.

- 峄╟ ch岷 melanin , gi岷 s岷 n谩m, 膽峄憁 n芒u v脿 gi煤p da tr岷痭g s谩ng.

- Ch峄憂g l茫o h贸a, t膬ng 膽脿n h峄搃, gi岷 n岷縫 nh膬n.

- Ph峄ヽ h峄 NutroxSun 膽峄檆 quy峄乶: L脿 s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 c峄 chi岷縯 xu岷 h瓢啤ng th岷 v脿 chi岷縯 xu岷 cam 膽峄 t岷 v霉ng 膼峄媋 Trung H岷. Ch峄゛ Phenolic, Diterpen, Flavoniod b岷 v峄 da t峄 b锚n trong kh峄廼 c谩c t谩c nh芒n g芒y h岷 c峄 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣. Mang kh岷 n膬ng ch峄憂g oxy h贸a, b岷 v峄 DNA, h岷 ch岷 t峄昻 th瓢啤ng m么 v脿 ng膬n ch岷穘 l茫o h贸a.

- Chi岷縯 xu岷 h岷 l峄眜: Ch峄憂g oxy h贸a m岷h, k铆ch th铆ch s岷 sinh collagen, t膬ng c瓢峄漬g l峄沺 bi峄僽 b矛; 膽岷穋 t铆nh kh谩ng vi锚m cao nh峄 膽贸 b岷 v峄 da kh峄廼 s峄 ph谩 h峄 collagen, ch峄憂g l茫o h贸a v脿 gi煤p da tr岷 trung s谩ng m峄媙.

- Chi岷縯 xu岷 c芒y m贸ng m猫o: B岷 v峄 da kh峄廼 b峄ヽ x岷 tia c峄眂 t铆m, gi煤p s峄璦 ch峄痑 DNA b峄 t峄昻 th瓢啤ng b峄焛 tia UV, t膬ng c瓢峄漬g mi峄卬 d峄媍h v脿 k铆ch th铆ch ho岷 膽峄檔g ch峄憂g oxy h贸a, ng膬n ng峄玜 nhi峄卪 tr霉ng v脿 ph峄 h峄搃 t峄昻 th瓢啤ng da nhanh ch贸ng.

- Chi岷縯 xu岷 vi t岷 膽峄 ch峄゛ Astaxathin: T谩i t岷 t峄昻 th瓢啤ng c峄 da, n芒ng cao h脿ng b岷 v峄 da, gi岷 s峄 t峄昻g h峄 melanin gi煤p da tr岷痭g s谩ng, l脿m ch岷璵 h矛nh th脿nh n岷縫 nh膬n.

- Chi岷縯 xu岷 men N岷 Nh岷璽 ch峄゛ L-Cysteine: L脿 ch岷 ch峄憂g oxy h贸a m岷h m岷, c岷 thi峄噉 d岷 hi峄噓 l茫o h贸a v脿 b岷 v峄 da, h峄 tr峄 th岷 膽峄檆 cho c啤 th峄, 膽脿o th岷 h岷痗 s岷痗 t峄 v脿 l峄沺 s峄玭g, h峄 tr峄 tr峄 n谩m s岷, v岷縯 th芒m hi峄噓 qu岷, l脿m tr岷痭g da t峄 nhi锚n.

- Vitamin E & D: T膬ng c瓢峄漬g 鈥渂峄ヽ t瓢峄漬g鈥 mao m岷h tr锚n da, gi岷 t岷 膽峄 do 谩nh n岷痭g, ch峄憂g oxy h贸a v脿 b岷 v峄 da, c岷 thi峄噉 膽峄 岷﹎ v脿 t膬ng 膽脿n h峄搃 da.

- Ng瓢峄漣 quan t芒m t峄沬 l脿m 膽岷筽, mong mu峄憂 s峄 h峄痷 l脿n da tr岷痭g s谩ng, t瓢啤i tr岷 t峄 nhi锚n.

- Ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n ch啤i th峄 thao ho岷穋 l脿m vi峄嘽 ngo脿i tr峄漣.

- Ng瓢峄漣 c贸 da nh岷 c岷, d峄 峄﹏g v峄沬 c谩c th脿nh ph岷 c峄 kem ch峄憂g n岷痭g.

- Ng瓢峄漣 c贸 v岷 膽峄 v峄 t脿n nhang, s岷 n谩m v脿 da kh么ng 膽峄乽 m脿u, da d峄 b岷痶 n岷痭g, da y岷縰 nh岷 c岷 v峄沬 n岷痭g n贸ng.

- Ng瓢峄漣 膽ang ch膬m s贸c da th岷﹎ m峄 b岷眓g c么ng ngh峄 cao nh瓢 laser, l膬n kim,鈥o岷穋 膽ang 膽i峄乽 tr峄 m峄, n谩m, t脿n nhang.

Ch峄憂g n岷痭g n峄檌 sinh cho da m岷穞 v脿 to脿n th芒n.
Ph峄 h峄搃 t岷 b脿o da b峄 t峄昻 th瓢啤ng, k铆ch ho岷 c啤 ch岷 b岷 v峄 da to脿n di峄噉.
峄╟ ch岷 melanin , gi岷 s岷 n谩m, 膽峄憁 n芒u v脿 gi煤p da tr岷痭g s谩ng.
Ch峄憂g l茫o h贸a, t膬ng 膽脿n h峄搃, gi岷 n岷縫 nh膬n.
Vi锚n U峄憂g Ch峄憂g N岷痭g N峄檌 Sinh V脿 Tr岷痭g Da Bella The Sun Nh岷璽 B岷

H峄檖: 30 vi锚n
Vi锚n u峄憂g ch峄憂g n岷痭g & l脿m tr岷痭g s谩ng Bella The Sun xu岷 x峄 t峄 Nh岷璽 B岷 v峄沬 ph峄ヽ h峄 Nutroxsun 膽瓢峄 ch峄﹏g nh岷璶 Y khoa qu峄慶 t岷 k岷縯 h峄 c霉ng chi岷縯 xu岷 h岷 l峄眜, chi岷縯 xu岷 c芒y m贸ng m猫o, chi岷縯 xu岷 vi t岷 膽峄 ch峄゛ Astaxanthin, Chi岷縯 xu岷 men N岷 Nh岷璽 ch峄゛ L-Cysteine v脿 vitamin E, vitamin D鈥 gi煤p b岷 v峄 l脿n da to脿n di峄噉 tr瓢峄沜 t谩c h岷 c峄 tia UV, nu么i d瓢峄g l脿n da kh峄廵 m岷h v脿 tr岷痭g s谩ng m峄媙 m脿ng t峄 trong ra ngo脿i.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question