Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Vien uong collagen Huhylu nmn

Vien uong collagen Huhylu nmn

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Sale Sold out

VI脢N U峄怤G COLLAGEN C岷 TR岷甆G HUHY LU-NMN 6000

Xu岷 x峄: n峄檌 膽峄媋 Trung

C么ng d峄g: 膽脿n h峄搃 collagen cho da, 膽峄乽 m脿u da, tr岷痭g da,, nu么i d瓢峄g da, l茫o ho谩

Th脿nh ph岷: NMN 6000, collagen, niacinamide v脿 1 s峄 ho岷 ch岷 nu么i d瓢峄g da kh谩c.

T岷 sao l岷 g峄峣 l脿 Collagen Ph谩p 膼峄

T锚n g峄慶 l脿 Huhy Lu nh瓢ng l岷 n脿y m岷玼 c峄 H茫ng ra c贸 in Ch峄 France ( t峄ヽ nguy锚n li峄噓 c峄 Ph谩p) n锚n 膽瓢峄 g峄峣 l脿 collagen ph谩p 膽峄.

T岷 sao c贸 in ch峄 Nh岷璽 V脿 Trung. V矛 膽芒y l脿 2 th峄 tr瓢峄漬g m脿 collagen Huhy Lu mu峄憂 m峄 r峄檔g th峄 tr瓢峄漬g n锚n in th锚m ti岷縩g Nh岷璽. C农ng nh瓢 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ kh谩c c贸 th峄 in 2 th峄 ti岷縩g tr锚n bao b矛.

Collagen Huhy Lu l脿 lo岷 膽瓢峄 ph峄 r峄檔g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 3 n膬m nay. 膼瓢峄 r岷 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng tin d霉ng r岷 cao. Mng c贸 th峄 y锚n t芒m s峄 d峄g nha.

Vi锚n U峄憂g B峄 Sung Collagen Huhy Lu 3000mg France Vi锚n U峄憂g H峄 Tr峄 Gi岷 N岷縫 Nh膬n

Collagen Huhy Lu 3000mg France l脿 d岷g vi锚n u峄憂g gi煤p l脿m 膽岷筽 da, tr岷 h贸a da, ch峄憂g l茫o h贸a, ph峄 h峄搃 v脿 nu么i d瓢峄g t岷 b脿o da; gi煤p n芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng, ch峄憂g oxy h贸a; gi煤p c岷 thi峄噉 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da, lo岷 b峄 c谩c t谩c n岷縫 nh膬n. Trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g da body b岷璽 tone m岷h m岷, nh峄痭g n峄憈 t脿n nhang n谩m tr锚n m岷穞 膽瓢峄 m峄 r玫 r峄噒. Ngo脿i ra v峄沬 th脿nh ph岷 膽岷縩 t峄 Ch芒u u, c么ng ngh峄 hi峄噉 膽岷 n锚n duy nh岷 vi锚n u峄憂g n脿y c贸 kh岷 n膬ng n芒ng c啤 v脿 tr岷 ho谩 da m岷穞 r岷 t峄憈

Th么ng tin s岷 ph岷﹎ Collagen Huhy Lu 3000mg France

- Xu岷 x峄: HongKong

- Quy c谩ch 膽贸ng g贸i: 10 vi锚n/ v峄 x 3 v峄/ h峄檖

- HSD: 24 th谩ng

- B岷 qu岷: B岷 qu岷 峄 n啤i kh么 r谩o, tho谩ng m谩t, tr谩nh 谩nh s谩ng tr峄眂 ti岷縫, d瓢峄沬 25 膽峄 C. 膼峄 xa t岷 tay tr岷

- 膼峄慽 t瓢峄g s峄 d峄g:

+ D霉ng cho ng瓢峄漣 tr瓢峄焠g th脿nh c岷 nam v脿 n峄.

+ Kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 tr岷 s啤 sinh , ph峄 n峄 c贸 thai v脿 cho con b煤 (d瓢峄沬 2 th谩ng)

+ Kh么ng d霉ng cho ng瓢峄漣 m岷玭 c岷 v峄沬 b岷 c峄 th脿nh ph岷 n脿o c峄 s岷 ph岷﹎.

- L瓢u 媒: S岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng ph岷 l脿 thu峄慶, kh么ng c贸 t谩c d峄g thay th岷 thu峄慶 ch峄痑 b峄噉h

Th脿nh ph岷: Xylitol, Collagen Peptit Cam M谩u, Collagen Peptit C谩, Hoa hu峄, H峄 ch岷 Axit amin b峄檛, Pueraria, T峄 y岷縩, Vitamin C, Tremella, Magie Stearat

H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Collagen Huhy Lu 3000mg France

- 5 ng脿y 膽岷 d霉ng m峄梚 ng脿y 1 vi锚n

- Sang ng脿y th峄 6 d霉ng m峄梚 l岷 2 vi锚n u峄憂g 膽峄 hi峄噓 qu岷 h啤n.

- N锚n u峄憂g nhi峄乽 n瓢峄沜 膽峄 h岷 th峄 Collagen t峄憈 h啤n

C么ng d峄g Vi锚n u峄憂g b峄 sung Collagen Huhy Lu 3000mg France

- L脿m 膽岷筽 da, gi煤p da se kh铆t l峄 ch芒n l么ng, h峄搉g h脿o v脿 c膬ng b贸ng t峄 b锚n trong

- Tr岷 h贸a da: H峄 tr峄 ch峄憂g n岷痭g t峄 b锚n trong; gi煤p da c膬ng, s膬n ch岷痗, m峄媙 m脿ng

- Ch峄憂g l茫o h贸a: B峄 tr峄 c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g thi岷縰 h峄 n峄檌 ti岷縯 t峄 峄 n峄 gi峄沬

- Ph峄 h峄搃: Gi煤p l脿m m峄 s岷 n谩m, gi岷 th芒m da do s岷筼

- Ch峄憂g oxy h贸a: B峄 tr峄 n芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng v脿 h峄 mi峄卬 d峄媍h

- Lo岷 b峄 n岷縫 nh膬n: Ch峄憂g l茫o h贸a, t膬ng c瓢峄漬g 膽脿n h峄搃 v脿 tr岷 h贸a n岷縫 nh膬n

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question