Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Vitamin Rau Cu ( 15 g贸i )

Vitamin Rau Cu ( 15 g贸i )

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD
Sale Sold out

Quen v峄沬 c么 b岷 th芒n ng瓢峄漣 H脿n. B岷 m矛nh l脿 ng瓢峄漣 r岷 b岷璶 kh么ng c贸 th峄漣 gian 膽峄 m脿 ch膬m s贸c k峄 c脿ng b岷 th芒n. M脿 m矛nh l岷 th岷 da c峄 d岷 n脿y 膽岷穋 bi峄噒 膽岷筽, 膽岷筽 h啤n tr瓢峄沜 r岷 nhi峄乽.

馃尭Hop 15 g贸i - ng脿y 1 膽岷縩 2 g贸i
1 g贸i b岷眓g 1 kg rau c峄
( kh谩ch n脿o 膽ang mu峄憂 gi岷 c芒n l脿 oi l岷痬 lu么n 膽贸 nghen)

H峄廼 t峄沬 h峄廼 lui c峄 ch峄 cho b铆 quy岷縯 l脿 c么 u峄憂g h脿ng ng脿y vi锚n n瓢峄沜 茅p rau v脿 vi锚n n瓢峄沜 茅p tr谩i c芒y. S谩ng 1 ly, chi峄乽 1 ly nh瓢ng m矛nh th岷 ti峄噉 qu谩. 1 g贸i nh峄 n脿y t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 1kg rau xanh v脿 1kg tr谩i c芒y t峄昻g h峄. Ch峄 c岷 pha v脿o n瓢峄沜, th锚m 膽谩 n岷縰 c岷 r峄搃 th瓢峄焠g th峄ヽ.

C么ng d峄g 膽岷 ti锚n m矛nh th岷 膽瓢峄 膽贸 l脿 da 膽岷筽 l锚n nhi峄乽 l岷痬, da s谩ng h啤n, m峄媙 m脿ng m脿u m峄 m脿 m矛nh ham. S谩ng ng峄 d岷瓂 da c膬ng b贸ng tr岷痭g h峄搉g lu么n n猫 v矛 m岷 vi锚n rau c峄 n脿y gi煤p c岷 n瓢峄沜 v脿 t膬ng collagen cho da.

C么ng d峄g th峄 2 l脿 s峄ヽ kho岷 c农ng t峄 h啤n v矛 rau xanh v脿 tr谩i c芒y l脿 y岷縰 t峄 ch铆nh gi煤p t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng c峄 c啤 th峄.

Con g谩i H脿n 膽煤ng l脿 c谩i g矛 c农ng c贸 b铆 k铆p. Hay ho gh锚 馃グ g谩i Vi峄噒 bi岷縯 r峄搃 ph岷 b岷痶 k峄媝 trend nha

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question