Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myths

Whoo - Mat na ngu (30 g贸i) tai sinh

Whoo - Mat na ngu (30 g贸i) tai sinh

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

馃挜馃挜馃挜M岷穞 n岷 ng峄 t谩i sinh da - Cheonyuldan Ultimate Regenerating Overnight Mask

- The History of Whoo l脿 s峄 k岷縯 h峄 c峄 c谩c th脿nh ph岷 cao c岷 c芒y ho脿ng kim, s芒m n煤i ng峄峜 ch芒u v脿 l峄檆 nhung ph岷 c峄憈 gi煤p ki峄僲 so谩t t岷璶 s芒u b锚n trong v脿 膽em l岷 膽峄 tr岷痭g s谩ng t峄慽 瓢u cho b峄 m岷穞 da. S岷 ph岷﹎ n脿y c贸 kh岷 n膬ng l脿m d峄媢 d貌ng ch岷 l茫o ho谩 tr锚n da v脿 膽em l岷 c岷 gi谩c th瓢 th谩i, d峄 ch峄媢 khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎

鉂わ笍鉂わ笍M岷穞 n岷 ng峄 t谩i sinh Whoo qu媒 hi岷縨 gi煤p thanh l峄峜 v脿 m峄乵 m峄媙 da qua gi岷 ng峄 膽锚m, cho l脿n da tinh khi岷縯 v脿 r岷g r峄.

馃崁馃崁膼谩nh th峄ヽ l脿n da r岷g r峄 v峄沬 s峄ヽ m岷h thanh l峄峜 t峄 th脿nh ph岷 膼么ng Y: T谩i sinh v峄沬 c么ng ngh峄 Jadesphere鈩, gi煤p ch膬m s贸c da chuy锚n s芒u th么ng qua gi岷 ng峄 nh峄 kh岷 n膬ng thanh t岷﹜, tr岷 l岷 l脿n da tinh khi岷縯 v脿 m峄媙 m脿ng sau khi l脿m s岷h v脿o bu峄昳 s谩ng.

馃尮馃尮H瓢啤ng th啤m th瓢 gi茫n v脿 膽谩nh th峄ヽ c谩c gi谩c quan t峄 r峄玭g s芒u: K岷縯 c岷 d峄媢 nh岷 t岷 n锚n l峄沺 d瓢峄g tr锚n b峄 m岷穞 da, l瓢u gi峄 膽峄 岷﹎, b岷 v峄 da v脿 th瓢 gi茫n l脿n da qua gi岷 ng峄.

馃尲馃尲Gi煤p t谩i t岷 l脿n da, k铆ch th铆ch s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 c谩c t岷 b脿o da m峄沬. 膼峄搉g th峄漣 l脿m gi岷 c谩c n岷縫 nh膬n tr锚n da.

馃尮馃尮Mang 膽岷縩 l脿n da t瓢啤i t岷痭, c膬ng m峄媙, tr脿n 膽岷 s峄ヽ s峄憂g v脿o s谩ng h么m sau.

馃尭馃尭M岷穞 n岷 ng峄 l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 y锚u th铆ch b峄焛 t铆nh ti峄噉 l峄 m脿 hi峄噓 qu岷 r岷 cao. L脿 lo岷 m岷穞 n岷 c贸 th峄 膽岷痯 qua 膽锚m m脿 kh么ng lo b铆 da ho岷穋 b岷縯 d铆nh v脿o g峄慽.

馃挆馃挆S岷 ph岷﹎ th岷﹎ th岷 nhanh ch贸ng ph霉 h峄 v峄沬 t岷 c岷 c谩c lo岷 da. Ch峄 em s岷 c岷 nh岷璶 膽瓢峄 l脿n da m峄乵 m峄媙, c膬ng m瓢峄 ngay s谩ng ng脿y h么m sau.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question