Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Xit khoang Clio micro( giu mau makeup )

Xit khoang Clio micro( giu mau makeup )

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

www.celinebeautymyths.com

鈥硷笍T岷燤 BI峄員 N峄朓 LO S峄 B峄 TR脭I MAKEUP鈥硷笍

鉂屸潓鉂屸潓

馃憠饾悧饾悽蹋饾惌 饾悿饾悺饾惃虂饾悮 #Kho谩_饾惁饾悮饾悿饾悶饾惍饾惄 饾悅饾悑饾悎饾悗 饾悓饾悽饾悳饾惈饾惃 饾悈饾悶饾惉饾惉饾悽饾惃饾惂饾悮饾惀 饾悓饾悮饾悿饾悶饾惍饾惄 饾悑饾惃饾悳饾悿 饾悈饾悽饾惐饾悶饾惈 饾惉饾悶虄 饾悹饾悽饾惍虂饾惄 饾惀饾惃虥虂饾惄 饾惁饾悮饾悿饾悶饾惍饾惄 饾惀饾惍饾惃虃饾惂 饾惌饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惌饾悺饾惃饾悮虂饾惂饾悹 饾惁饾悽蹋饾惂 饾惁饾悮虁饾惂饾悹.

鉂峄媡 kho谩ng CLIO Micro Fessional Makeup Lock Fixer d岷g s瓢啤ng nh峄 s岷 gi煤p cho l脿n da th瓢 gi茫n, c岷 岷﹎ v脿 kho谩ng ch岷 cho da, c农ng l脿 m峄檛 b瓢峄沜 kh么ng th峄 thi岷縰 cho vi峄嘽 make up ho脿n h岷. Ch铆nh kho谩ng ch岷 l脿m da b岷 s岷h h啤n, h岷 ch岷 ch岷 d岷 v脿 s岷痗 da tr么ng c农ng s谩ng h啤n.

鉂贸 thi岷縯 k岷 l峄媍h l茫m sang ch岷h 膽岷 t铆nh chuy锚n nghi峄噋, ti峄噉 b峄 trong t煤i x谩ch. V峄 h峄檖 m脿u 膽en, ch峄 tr岷痭g, ph铆a trong n岷痯 膽岷瓂 m脿u tr岷痭g, th芒n v峄 th茅p m脿u 膽en c贸 logo CLIO.

鉂icro Fessional Makeup Lock Fixer v峄沬 thi岷縯 k岷 v貌i x峄媡 v峄玜 ph岷, kh么ng qu谩 m岷h l脿m t峄昻 th瓢啤ng da, 膽峄 ph峄 h峄 l媒, x峄媡 2 l岷 l脿 ph峄 k铆n m岷穞. Kh么ng ch峄 cung c岷 n瓢峄沜 v脿 c谩c kho谩ng ch岷 c岷 thi岷縯 gi煤p b峄 sung 膽峄 岷﹎ c岷 thi岷縯 gi煤p da kh么ng b峄 kh么 gi谩p, x峄媡 kho谩ng CLIO c貌n c贸 t谩c d峄g d瓢峄g da, cung c岷 ch岷 dinh d瓢峄g 膽峄 da b岷 lu么n c膬ng b贸ng, m峄媙 m脿ng.

鉂icro Fessional Makeup Lock Fixer thi锚n v峄 c谩c th脿nh ph岷 d瓢峄g nhi峄乽 h啤n l脿 n瓢峄沜 v脿 c谩c kho谩ng ch岷, n瓢峄沜 tinh khi岷縯 l脿nh t铆nh c贸 trong x峄媡 kho谩ng th岷﹎ th岷 v脿 cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n, n锚n n岷縰 s峄 h峄痷 m峄檛 l脿n da kh么 ho岷穋 h峄梟 h峄 thi锚n kh么 th矛 s峄 d峄g x峄媡 kho谩ng l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄慽 瓢u.

鉂瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

- S峄 d峄g sau khi b岷 l脿m s岷h da m岷穞 v脿 b岷 c峄 l煤c n脿o b岷 c岷 th岷 da b峄 kh么

- X峄媡 nh岷 t峄 kho岷g c谩ch 20cm so v峄沬 khu么n m岷穞 c峄 b岷

- 膼峄 m峄檛 ch煤t v脿 b岷 c贸 th峄 trang 膽i峄僲 v峄沬 l脿n da b贸ng r岷 t峄 nhi锚n.

鉂孋贸 th峄 d霉ng tr瓢峄沜 ho岷穋 sau make up 膽峄 gi峄 l峄沺 n峄乶 l芒u tr么i .

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question