Skip to product information
1 of 3

Celine Beauty Myth

Xit nang co By Judith Leiber (50ml)

Xit nang co By Judith Leiber (50ml)

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Date 2023

X峄媡 tinh ch岷 t岷 b脿o g峄慶 chi岷縯 xu岷 th峄眂 v岷璽 0% n瓢峄沜 - si锚u c膬ng b贸ng v脿 tr岷痭g da

鉂屸潓膼岷睳G C岷 X峄奣 tinh ch岷 VIP NH岷 QU岷 膼岷 L脌 膼脗Y C脕C CH峄 茽I. 膼峄圢H C峄 膼峄圢H LU脭N 岷.

#KH脭NG_CH峄ˋ_D脵_1%N漂峄欳. Chu岷﹏ s峄媙 100% t峄 d峄媍h chi岷縯 t岷 b脿o g峄慶 lu么n nh茅.

Em ph岷 n贸i l脿 th岷璽 s峄 n贸 tinh t煤y trong t峄玭g gi峄峵 phun s瓢啤ng lu么n 岷 c谩c ch峄 么i.

100% d峄媍h chi岷縯 t岷 b脿o g峄慶 mix c霉ng v峄沬 c谩c th脿nh ph岷 thi锚n nhi锚n qu媒 hi岷縨: rong bi峄僴 v脿ng 膽谩y 膽岷 d瓢啤ng, d峄媍h chi岷縯 hoa mukung

鈻禖岷 thi峄噉 t岷 c岷 c谩c v岷 膽峄 v峄 da lu么n nh茅: l脿m d峄媢 da t峄ヽ th矛, d瓢峄g tr岷痭g da 膽峄乽 m脿u da (c谩i n脿y th矛 c谩c c c峄 d霉ng 10 ng脿y 膽i xem da c贸 l锚n t么ng 膽峄乽 m脿u ko th矛 b岷 em)

鈻禠脿m s岷h s芒u 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 t峄 s芒u b锚n trong, nu么i d瓢峄g da kh峄廵 m岷h

鈻禩膬ng sinh s峄 collagen v脿 elastin gi煤p da t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃, d瓢峄g 岷﹎ cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da c膬ng b贸ng m峄峮g n瓢峄沜.

鈻禜峄搃 ph峄 c谩c t峄昻 th瓢啤ng( ch峄 n脿o da m峄沬 laser, l膬n kim bao ph锚 nh茅)

鈻禩hu nh峄 l峄 ch芒n l么ng 膽岷穋 bi峄噒 l脿m gi岷 c谩c n岷縫 nh膬n gi煤p l脿n da tr岷 h贸a....

脭i n贸i chung l脿 c谩i n脿y thu峄檆 d貌ng th岷 th谩nh luxury x峄媙 x貌 l岷痬 c谩c c. n贸i 膽岷縩 ng脿y mai c农ng ko h岷縯 c么ng d峄g th岷 th谩nh c峄 n贸.

C谩c ch峄 c贸 th峄 s峄 d峄g em n贸 n贸 nh瓢 1 chai tinh ch岷, 1 chai x峄媡 kho谩ng, 1 chai x峄媡 gi峄 l峄沺 makeup... vv..mn nh茅.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question