Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Xit tinh dau buoi Hoang cam vietnam

Xit tinh dau buoi Hoang cam vietnam

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

B脥 QUY岷綯 CU峄怤 H脷T T峄 TINH D岷 B漂峄濱 HO脌NG C岷 - BEST SELLER C峄 NGAHOANG

S峄 h峄痷 v岷 ngo脿i t瓢啤i m峄沬, l瓢峄g tinh ch岷 膽瓢峄 t膬ng c瓢峄漬g X2 khi岷縩 m峄峣 c么 n脿ng y锚u t贸c n脿o c农ng kh贸 ch峄慽 t峄,

Tinh ch岷 c贸 trong s岷 ph岷﹎ v峄沬 ch岷 l瓢峄g ho脿n h岷 膽瓢峄 nh脿o n岷穘 b峄焛 膼峄檌 ng农 chuy锚n nghi锚n c峄﹗ h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam - b岷璫 th岷 c峄 c谩c Th瓢啤ng hi峄噓 m峄 ph岷﹎ Thi锚n nhi锚n.

鈥楤峄 ba quy峄乶 l峄眂鈥 ch膬m s贸c t贸c v脿 da 膽岷 c贸 trong SI脢U PH岷∕ s峄 h峄痷 quy峄乶 n膬ng gi煤p gi岷 98% t矛nh tr岷g r峄g t贸c v脿 膽峄﹖ g茫y trong v貌ng 2 tu岷, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho da 膽岷 nh峄 chi岷縯 xu岷 t峄 Tinh d岷 B瓢峄焛, r峄 c芒y Ho脿ng c岷, c谩c Vitamin v脿 m岷 l煤a m岷h.

膼岷穋 bi峄噒, Tinh d岷 B瓢峄焛 Ho脿ng c岷 gi煤p l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh x啤 c峄﹏g collagen quanh ch芒n t贸c, gi岷 r峄g hi峄噓 qu岷 & cung c岷 d瓢峄g ch岷 c岷 thi岷縯 ch峄憂g oxy ho谩 cho da 膽岷.

Th峄 v脿 c岷 nh岷璶 鈥榖峄 ba鈥 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 ngay h么m nay t岷 c谩c h峄 th峄憂g ch铆nh h茫ng NGAHOANG.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question